Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hegra legekontor har en ledig nyopprettet fastlegehjemmel som hybridmodell fra 01.05.2024, eller eventuelt etter avtale.

Hybridmodellen er en svært gunstig fastlegeavtale da kommunen dekker alle utgifter til helsesekretærene, materialer og utstyr ved legekontoret. Som kompensasjon for dette betaler legene en liten del av driftstilskuddet tilbake til kommunen. Legen er selvstendig næringsdrivende og beholder derfor også HELFO refusjoner og egenandeler.

Hegra legekontor ligger ca 10 km øst for Stjørdal sentrum og Værnes flyplass. Kontoret ligger med gangavstand til nærbutikk, skole og bosenter. Legekontoret har også egen parkeringsplass. Hegra legekontor er et lite, men trivelig veldrevet legekontor med god atmosfære og hyggelig helsepersonell. Pr i dag har legekontoret to legehjemler og skal nå øke til tre. Lokalet har i forbindelse med utvidelsen fått en ekstra oppgradering. Legekontoret har god kollegial fraværsdekning. 
Kontoret benytter journalsystemet CGM.

Arbeidsoppgaver

 • allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus
 • oppstart i 0-hjemmel
 • fastlegen skal innrette sin praksis etter å motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden 08:30-15:00
 • drive fastlegepraksis etter hybridmodell (8.2 i rammeavtale ASA 4310) 
 • kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 timer/uke
 • deltakelse i Værnesregionen legevakt, en interkommunal legevakt for 4 kommuner og som i dag har 24-delt vakt

Kvalifikasjoner

 • søkere må ha gyldig norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1
 • være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i LIS3
 • godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødnett/radio kreves. Ved behov for nevnte kurs ytes økonomisk tilskudd
 • gode norsk kunnskaper, både når det gjelder forståelse, og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • selvstendig
 • evnen til å jobbe strukturert og målrettet
 • gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og varierende arbeidsoppgaver
 • 0 hjemmelen blir overdratt kostnadsfritt fra kommunen til ny fastlege
 • legens inntjeningsgrunnlag som selvstendig næringsdrivende vil være på grunnlag av egenandeler og refusjoner fra Helfo
 • kommunen utbetaler basistilskudd som tilsvarer en listestørrelse på 700 pasienter fra oppstart
 • økonomisk tilskudd ved behov for kurs og faglig oppdatering
 • ALIS avtale

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktperson
Navn: Lene Christel Haugen Eidem
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95725429
Arbeidssted
Sektor helse og omsorg
Einar Bergs veg
7520 Hegra
Søk på stillingen