Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Skien Helsehus har gjennomført en omorganisering, noe som har medført endringer fra dagens drift, med blant annet styrking av grunnbemanning på avdelingene på kveld og på dag/kveld i helger. I tillegg er det opprettet 3 fagkoordinatorstillinger, 3 servicemedarbeidere, laborantstilling og styrking av fysioterapeuter og ergoterapeuter på huset. I denne forbindelsen søker vi etter nye kollegaer, som sammen med den engasjerte gjengen som allerede er på huset, skal utgjøre teamet på helsehuset. 

 

Avdelingene på helsehuset har et sterkt fagmiljø bestående av sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, leger, servicemedarbeidere, fagkoordinatorer, laborant og idrettspedagog. De fleste av våre pasienter tar vi imot direkte fra sykehus, og dette er ofte medisinsk komplekse pasienter. Felles for mange av pasientene som kommer til oss, er at de er i behov for avklaring, kartlegging, opptrening, behandling og rehabilitering, noe som er med på å gjøre arbeidshverdagen variert og lærerik. 


På Skien Helsehus jobbes det tverrfaglig på avdelingene, mot pasientens mål for oppholdet. Hva målet til pasientene er varierer, men mange har som mål å komme tilbake til hjemmet. Stillingene passer for deg som ønsker utfordringer i et tverrfaglig miljø med høyt faglig fokus i en arbeidshverdag med høyt tempo.

Skien kommune har ledig legevikariat, 100%, på Skien Helsehus 


Helsehuset har sengeplasser fordelt på lindrende enhet, avdeling A,B, C, og KAD/ øyeblikkelig hjelp (interkommunalt).

Vi søker nå lege i vikariat fra 01.12.2023 til og med 31.08.23, med mulighet for forlengelse.
Pasienter som henvises har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse og oppfølging.

6 leger har sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus, og det er til enhver tid en av legene som har vakt på kveld og helg. Legen har ikke vakt på natt.
Vi har et tett samarbeid med sykehuset Telemark.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for pasientbehandling på helsehuset
 • Mottak av akuttinnleggelser i ØH-avdelingen
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid
 • Utarbeide retningslinjer for gode pasientforløp
 • Deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring er en fordel

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til arbeide selvstendig og effektivt

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 •  Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et nyskapende og aktivt miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling 
  Lønn etter gjeldende avtaleverk 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Familievennlig turnus
 • Helsehuset er godkjent som 2 års tjeneste i allmennmedisin og 6 måneders institusjonstjeneste
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Ellen Wille
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4748164982
Arbeidssted
Skien Helsehus, Skien kommune
Ulefossvegen 51
3730 Skien
Søk på stillingen