Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig 100% fast stilling for overlege innan augesjukdommar.

Seksjon for Auge er ein av sju seksjonar innan kirurgisk avdeling ved Ålesund sjukehus. Vi har i dag fire overlegar, fire LIS, ein optometrist og ein ortoptist.  Opptaksområdet vårt er i hovudsak Sunnmøre med cirka 150 000 innbyggarar. Vi har fylkesfunksjon for oppfølging av premature og ROP-screening.
For å sikre eit robust og godt fagmiljø ønsker vi å styrke teamet vårt med fleire legar. 

Vil du bli med på laget og skape gode helsetenester for pasientane våre, i eit spennande og engasjert fagmiljø?

Startdato kan avtalast.

Send oss ein søknad, vi vil veldig gjerne høyre frå deg!

Arbeidsoppgåver

 • 5-delt vaktordning
 • Arbeid i poliklinikk og operasjonsstove
 • Halde undervisning for kollegaer og sjukepleiegruppa
 • Supervisjon av LIS

Kvalifikasjonar

 • Spesialistgodkjenning innan oftalmologi /augesjukdommar
 • Må mestre norsk språk, både munnleg og skriftleg
 • Cataract kirurg er en fordel, men ikke et krav

Personlege eigenskapar

 • Pasienten i fokus
 • Positiv innstilling
 • Stort engasjement for pasient og oftalmologi
 • Fleksibel
 • Like å undervise
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid

Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting. 

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp og lagt ved søknad og CV.

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakre Jugendstilarkitektur er viden kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre utsmykkingar er som teken ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og oppleve eit mangfold av fjordar, øyer og fjell som ventar på å få begeistre deg. Les meir om Ålesund og omland her

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Karoline Roald Skjong
Tittel: Konst. seksjonsleiar
Telefon: +47 93898973
E-post: Karoline.Roald.Skjong@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
AUGE ÅLESUND, Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus
6017 Ålesund
Søk på stillingen