Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker deg som er lege i spesialisering, og som ønsker å jobbe i et engasjert og spennende fagmiljø innen psykisk helsevern. Du bør være ferdig med første del av LIS-tjenesten.

Hos oss vil du få:

 • Ukentlig LIS-undervisning
 • Psykoterapi/kognitiv veiledning, samt veiledning og supervisjon av spesialist i egen enhet
 • Stort pasientvolum, som gir mulighet for å opparbeide seg erfaring og kompetanse i psykiatri
 • Mulighet for deltakelse i avdelingens forskningsprosjekter
 • Gjennomføre store deler av LIS-utdanningen, da stillingen dekker behovet for både utdanning innen langtidstjeneste, døgn og poliklinikk
 • Resten av utdanningsforløpet vil bli gjennomført i andre deler av Psykisk helse og rus divisjonen etter eget ønske

DPS Follo holder til på Ski i to adskilte bygg nært til Ski sentrum og togstasjonen.

I Åsenveien har vi allmennpoliklinisk seksjon, gruppeseksjon og TiRe (som jobber med pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ekstra bistandsbehov). Vi har også to FACT-team, som er tilknyttet TiRe. FACT-teamene har ansatte både innen kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjeneste. FACT-teamene vurderer og behandler pasienter med behov for langvarige og sammensatte tjenester. 

I Vestveien har vi Follo akutteam, døgnseksjon (18 sengeplasser) og enhet for spiseforstyrrelser (divisjonsovergripende enhet for Ahus).

DPS Follo har 14 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger, samt en stor gruppe erfarne psykologer og psykologspesialister ansatt i faste stillinger, spesialsykepleiere og vernepleiere. Vi dekker kommunene Nordre Follo, Ås, Nesodden og Frogn. Befolkningsgrunnlaget er ca 130000.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning.

Du ansettes på divisjonsnivå i din faste stilling, men ditt primære arbeidssted vil være DPS Follo.

Arbeidsoppgaver

 • Følger ordinært utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk
 • Vakt ifølge tjenesteplan på hvert enkelt arbeidssted (avdeling)
 • Utredning og behandling av pasienter med forskjellige typer psykiske lidelser
 • Samarbeid rundt pasientforløp med kollegaer, men også med kommunal tjeneste og fastleger
 • Deltakelse i behandlingsteam

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste, for tilsetting i faste stillinger
 • Søker må ha førerkort 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Bidra til et koordinert helsetilbud
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med store muligheter for læring og med fokus på fagutvikling og planlegging for fremtidens helsevesen
 • Ukentlige legemøter med fremlegg og undervisning
 • Fast avsatt tid til fordypning
 • Undervisning ukentlig
 • Gode muligheter for kurs og videreutdanning
 • Flere erfarne overleger i seksjonen med god mulighet for mester-svenn opplæring og veiledning
 • Varierte arbeidsoppgaver med mulighet til å møte og erfare flere pasienttyper og diagnoser
 • DPSet har ansatt overlege som jobber med forskningsprosjekter og dermed gode muligheter for å drive forskning parallelt med utdanningsløp
 • Kort vei til Oslo med tilhørende underholdningstilbud - 12 minutter med tog
 • 15 minutter med tog til Østfoldbyene og med hyppige togavganger
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Gode velferdstilbud
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Wenche Brandtzæg Nikolaisen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4741321061
Navn: Kristine Tøgersen
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 64852000
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPS Follo 
Åsenveien 3
1400 Ski
Søk på stillingen