Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune trenger sommervikarer i legetjenesten. Det er behov for legevikarer på kommunens omsorgssentre, familiens hus, Valhalla helsesenter og Kløvertun rehabilitering. Det kan være mulighet for forlengelse høsten 2024.
Flere som venter på LIS1 tjeneste får tilbud om stilling i LIS1-løp på sykehus etter endt tjeneste hos oss. For medisinstudenter er gir arbeidet svært god erfaring i å jobbe selvstendig innenfor trygge rammer. 
Kristiansand kommune har 5 helsestasjoner/Familien hus og 14 bo- og omsorgssenter. Vikarlegen kan få tildelt tjeneste ved flere arbeidssteder. Beskriv gjerne hva du ønsker eller tenker du er best kvalifisert til. 
Oppgi i søknaden om du ønsker fri noe av sommeren. Vi får normalt til kortere fravær som langhelger og liknende. Lengre friperioder på sommeren er vanskelig. Ønsket oppstart er 17.06, men kan diskuteres. 

Arbeidsoppgaver
Omsorgssenter:
 • Legen skal sørge for nødvendig medisinsk oppfølging mens pasienten er innlagt i kommunens institusjon
 • Gjennomføre legevisitt, lage innkomstnotat, føre diagnoser og funn i fagsystemet, delta i kommunikasjon med pasient, pårørende og medarbeidere mm.
Familiens hus:
 • Helsekontroller av barn i samarbeid med helsesykepleier, samt veiledning av foreldre i samsvar med nasjonale retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Kvalifikasjoner
 • Minimum medisinstudent med lisens.
 • Du må ha gjennomført minst 5 års studie i EU, eller ha oppnådd tilsvarende kvalifikasjon. 
 • Lege med autorisasjon er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Krav om politiattest

Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner i møte med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du er glad i nye utfordringer
 • Du har evne til å ta selvstendige valg og vilje til fleksibilitet
 • Du søker råd og veiledning ved behov
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Bakvakt for leger med studentlisens
 • Overlege knyttet til tjenestene
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
 • God opplæring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktperson
Navn: Elin G Bredal Solheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 47285595
E-post: elin.g.bredal.solheim@kristiansand.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tollbodgata 22,
4611 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen