Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig fastlegehjemmel, for tiden knyttet til St. Olav medisinske senter, St. Olavs gate 3C, 0165 Oslo.

St. Olav medisinske senter er et veldrevet fastlegekontor med totalt 5 fastlegehjemler, med erfarne allmennleger. Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter CGM journalsystem og Norsk Helsenett.
Den utlyste hjemmelen har per i dag har et listetak på 1750 pasienter. Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Jens de Besche på telefon 400 480 95 eller mail Jens@debesche.net 

Arbeidsoppgaver
  • Fastlege i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk

Kvalifikasjoner
Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering og / eller lang erfaring fra uselektert praksis
Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet, som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest

Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
  • ALIS-avtale for Lege i Spesialisering i Allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon for utdanningsaktiviteter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Tronhus Olsen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 21802180
E-post: annekristinetronhus.olsen@bsh.oslo.kommune.no
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Telefon: 21802180
Arbeidssted
St. Olavs Gate 3C,
0165 OSLO