Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker etter 2 nye legekollegaer som vil være med på laget og bidra til gode tjenester for Porsgrunn kommunes innbyggere. Heistad legekontor har 2 ledige fastlegehjemler, privat næringsdrift. Det kan være mulighet for kommunal stilling eller 8-2 avtale i den ene hjemmelen.

Hjemmel 1 har en listelengde på 829 pasienter og er ledig fra 1 januar, eier av hjemmelen har gått av med pensjon. Hjemmel 2 har 800 pasienter og er ledig  fra 1 mars. Er du ikke klar til disse datoene, kan vi tilpasse oppstartdato.

Heistad er vårt største legesenter, veletablert med 12 fastleger og en Lis 1 lege. På legekontoret  jobber det flere spesialister og leger under spesialisering.  Journalsystemet er Pridok. Legesenteret er samlokalisert med Heistad fysioterapi. Kontoret ligger i et attraktivt område med kort vei til skole, barnehage, butikker, E18 og nærhet til sjøen. 

Porsgrunn har en befolkning på 37 000 innbyggere og 45 fastlegehjemler. Vi er godkjent som utdanningsvirksomhet  og har egen kommunal legevakt under utvikling. Er du Alis har vi gode tilskuddsordninger, gode veileder på kontoret og ansatt en kommuneoverlege i 30% til å følge opp Alis. Du har  mulighet til å ta sykehusåret hos oss på vårt lokalmedisinske senter. Administrasjonen i samarbeid med fastlegene, jobber og for gode ordninger til spesialister. Legevakten har ansatt 3 kommunale leger for å gi fastlegene lav vaktbelastning på legevakten, med mulighet for flere vakter dersom du ønsker det.

Vi kan tilby et faglig og sosialt stimulerende miljø. Kommunen satser på fastlegene og gir deg en god og trygg start, ved å tilby gode økonomiske vilkår og tilskuddsordninger. 

Telemark er et Norge i miniatyr, med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells og med konkurransedyktige boligpriser. Porsgrunn har et rikt kulturliv, og et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Vi gir gode tjenester til våre innbyggere i alle livsfaser. Til sammen gjør dette området til et godt og attraktivt sted å bo.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Legene må delta i kommunal legevakt
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer pr. uke i slutten av Alis løpet, og som spesialist

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk
 • Digital kompetanse - kunne bruke de digitale arbeidsverktøyene

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode veiledere
 • Etableringstilskudd
 • Tilbakekjøpsgaranti
 • Økt basistilskudd
 • Tilskuddsordninger for Alis 
 • Gode kompensasjonsordninger for vakter ved legevakten
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan-Arne Hunnestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 922 82 025
E-post: mona.johnsen@porsgrunn.kommune.no
Navn: Mona Johnsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97106844
E-post: mona.johnsen@porsgrunn.kommune.no
Navn: Line Kamilla Heimstøl
Tittel: Kommuneoverlege kliniske tjenester/legevakt
Telefon: 92880876
E-post: line.kamilla.heimestol@porsgrunn.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Porsgrunn kommune 
Gamle Breviksvei 110
3940 Porsgrunn