Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har nå en ledig 100% stilling som sykehjemslege. Legen som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Legetjenesten har vært relativ stabil gjennom mange år, og de fleste legene har jobbet hos i 5 år eller lengre. Stillingen er ledig fra 1. april 2024.
 
Det er 3 sykehjem og 1 helsehus i Halden. Bergheim sykehjem har 96 pasienter, og er et nytt og moderne sykehjem som er tilrettelagt for personer med demens. Solheim senter for demens har 46 plasser, og er et sykehjem med mindre skjermede enheter. Iddebo sykehjem er et somatisk sykehjem med til sammen 40 plasser fordelt på langtid, korttid/avlastning.
 
Halden Helsehus er nylig rehabilitert, og tjenestene flyttet inn høsten 2022. Helsehuset har nå fått moderne og praktiske løsninger for både pasienter og ansatte. Det er i tillegg bygd en helt ny legevakt som er samlokalisert med Stangeberget legesenter.
 
Helsehuset har 47 korttidsplasser fordelt på 3 avdelinger inkludert Kommunale akutte døgnplasser (KAD), lindrende avdeling og rehabiliteringsavdeling. I april 2023 åpnet det 10 avlastningsplasser i husets 5 etasje.
 
Arbeidsplassen for den utlyste stillingen er for tiden lagt til Halden helsehus. En annen arbeidsfordeling kan være aktuelt, og avtales nærmere med leder og legene i teamet utfra den tilsatte legens kompetanse, interesseområder og behovet i organisasjonen.
 
Til stillingen ligger deltagelse i en telefonisk bakvaktsordning på kveld og helg. Det gjennomføres i tillegg visitt en av helgedagene.

Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement, fleksibilitet og interesse for allmennmedisin og sykehjemsmedisin.
 • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om spesialisering i allmennmedisin.
 • Stillingen ønskes besatt av en lege med kompetanse og erfaring fra sykehjemsmedisin, allmennmedisin og/eller indremedisin. Andre søkere vil også bli vurdert.
 • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet 

Vi tilbyr
 • Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
 • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse.
 • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for ALIS-forløp.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Generelle betingelser
 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktperson
Navn: Kjersti Gjøsund
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 982 17 672
E-post: kjersti.gjosund@halden.kommune.no
Arbeidssted
Kjærlighetsstien 29
1781 HALDEN