Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vårt kommunale fastlegekontor søker ny kollega, da en av våre fastleger gir seg ved oppnådd aldersgrense etter 29 år i tjenesten. Fastlegehjemmelen har per i dag ett listetak på 750 pasienter.
 
Stangeberget legesenter består av fire fastlønnede fastleger samt en LIS-lege. Legesenteret er samlokalisert med kommunens interkommunale legevakt for Halden og Aremark, i nyrenoverte lokaler på Halden Helsehus. Det er tett samarbeid mellom tjenestene. Helsehuset har plasser for korttid og spesialiserte senger for KAD-, lindrende- og rehabiliteringspasienter samt andre forebyggende og behandlende tjenester. Kommunens tjenester er stadig i utvikling for å ruste oss for fremtiden, og det krever fleksible og løsningsorienterte ansatte som kan være med på reisen.

Legesenteret er meget godt utrustet med blant annet akuttrom, egen ambulanseinngang, isolat med sluse, eget lab. inkl. spirometri, 24 t BT-måling, blodgass, vscan og EKG, og observasjonsrom. Legesenteret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem. To erfarne legesekretærer og en sykepleier i 2,6 årsverk betjener kontoret.   
  
Stangeberget legesenter har ansvar for ulike kommunale oppgaver blant annet flyktninghelsetjeneste, dagberedskap og vaksinasjonskontor disse oppgavene vil bli fordelt etter nærmere avtale med avdelingsleder. Spesifikt for den ledig fastlegehjemmelen er arbeid ved helsestasjon for barn. Administrasjonstid kan gis som en hel dag eller to halve dager.
 
Fastlegehjemmelen inngår i kommunens ordning for legevakt på kveld, natt og helg. Den siste tiden har vaktbelastningen vært 2-3 vakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter hvis du ønsker det.  
  
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin  
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1  
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om spesialisering i allmennmedisin    
  • Søker må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig  
  • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet  
  Vi tilbyr
  • Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
  • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse.
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for ALIS-forløp.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Gode lønnsbetingelser etter avtale
Tilsettingsvilkår:  
Ved tilsetting vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Forøvrige skjer ansettelsen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Attester og vitnemål fremvises på forespørsel.

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 50 og 51.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktperson
Navn: Helene Lavoillotte
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 406 49 133
E-post: helene.francine.elisabeth.lavoillotte@halden.kommune.no
Arbeidssted
Kjærlighetsstien 29
1781 HALDEN
Søk på stillingen