Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

I Samfunnsmedisinsk enhet i Lørenskog kommune er det opprettet en ny fast stilling, 100%, som lege i samfunnsmedisin.
Samfunnsmedisinsk enhet ledes i dag av virksomhetsleder og kommuneoverlege. I tillegg vil avdelingen etter hvert bestå av to rådgiverstillinger og to leger (inkludert denne).

Legene i enheten er medisinske rådgivere for kommunen. De samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver er varierte, og berører bl.a. smittevern, miljørettet helsevern, beredskap, folkehelse m.m. Samfunnsmedisinsk enhet forvalter også fastlegeordningen i kommunen, og følger opp ALIS-ordningen.

Vi har et godt arbeidsmiljø og vi gleder oss til å få en ny samfunnsmedisiner med på laget!

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil fordeles mellom legene og vil blant annet innebære:

 • Medisinskfaglig rådgiver for kommunen på et overordnet nivå
 • Medisinskfaglig rådgivning til tjenestene i forbindelse med komplekse saker
 • Delta i arbeidet med systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid 
 • Rådgivning inn i og forvaltning av fastlegetjenesten i kommunen
 • Lovpålagte oppgaver innen tvungent psykisk helsevern
 • Arbeid med smittevern i kommunen, samt utarbeidelse av forslag til planer i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer 
 • Arbeid med miljørettet helsevern sammen med avdelingens rådgiver i miljørettet helsevern
 • Delta i relevante samarbeidsfora
 • Delta i forarbeider og utarbeidelse av relevante politiske saker

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge og gjennomført LIS1/turnus.
 • Svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Påbegynt eller fullført spesialitet i samfunnsmedisin er en fordel. Det forutsettes at den som starter i stillingen inngår i et spesialiseringsløp i samfunnsmedisin.
 • Erfaring fra relevante samfunnsmedisinske stillinger vektlegges
 • Politiattest uten anmerkning må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • God arbeidstid- og fleksitidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Velferdsgoder som blant annet firmahytte på Sjusjøen og leilighet på Hafjell
 • Tiltredelse etter avtale

Annet

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Intervju

Intervjuene til stillingen vil foregå tirsdag 12. desember på Lørenskog rådhus. Fysisk oppmøte forutsettes, og kun i spesielle tilfeller vil intervjuer gjøres via Teams.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Randi Mjøen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 47793611
E-post: ranmjo@lorenskog.kommune.no
Navn: Gaute Gjein
Tittel: tillitsvalgt
Telefon: +47 94017642
Arbeidssted
Samfunnsmedisinsk enhet - Lørenskog kommune
Hasselveien 6
1470 Lørenskog
Søk på stillingen