Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en samfunnsengasjert lege som er, eller ønsker å bli, samfunnsmedisiner? Lillestrøm kommune søker nå to leger til vår kommuneoverlegefunksjon. Vi har ledig en fast 100% kommunelegestilling, samt et 3-årig vikariat i 80 % som kommunelege.


Kommuneoverlegefunksjonen i Lillestrøm
Som kommunelege vil du være del av teamet som sammen utgjør kommuneoverlegefunksjonen i Lillestrøm kommune. Teamet er plassert i egen stab hos direktør for Helse og mestring, og består i dag av fem stillinger: avdelingsleder og kommuneoverlege i 100 %, to kommunelegestillinger i 100 %, en koordinator som bidrar administrativt og faglig i 100 %, og en rådgiver for fastlegeordningen i 100 % stilling.
Den ene faste kommunelegestillingen er nå ledig. I tillegg er kommunen opptatt av forskning og innovasjon, og to av legene skal ut i delvis forskerpermisjon. Vi søker derfor også etter lege i 80 % til et langsiktig vikariat ut 2026. Teamet vil da bestå av fire leger som dekker tre legeårsverk.
Kommuneoverlegefunksjonen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver, samt leder for fastlegeordningen. Faglig har vi oppgaver innenfor smittevern, folkehelsearbeid, ledelse, beredskap, psykisk helse, spesialisering av leger, og utvikling av helsetjenestene. Vi deltar i folkehelseteam med folkehelsekoordinator og rådgiver i miljørettet helsevern, har nært samarbeid med hygienesykepleier. og leder et tverrfaglig smittevernforum i kommunen. Alle legene i kommuneoverlegefunksjonen er del av kommuneoverlegenettverket på Nedre Romerike, som har jevnlige møter.
Vi er opptatt av høy faglig kvalitet, og ønsker at alle leger i teamet skal være spesialister i samfunnsmedisin eller under spesialisering i samfunnsmedisin. Det vil legges til rette for slik spesialisering med individuell veileder og fri til kurs og veiledningsgruppe.
Arbeidshverdagen vil være variert. Ansvar for ulike oppgaver fordeles internt i teamet, og kan rulleres. På den måten får du mulighet til å få bred erfaring med samfunnsmedisinsk arbeid. Lillestrøm er en stor kommune med stort volum og stor variasjon i oppgavene. Noen av oppgavene er langsiktige og strategiske, mens andre er utløst av fortløpende hendelser. Du vil jobbe både selvstendig og i brede tverrfaglige samarbeid. Vi har aktivitetsbasert arbeidsplass med gode muligheter for hjemmekontor.


Arbeidsoppgaver for teamet
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning til kommunens virksomheter
 • Smittevern med oppgaver iht. smittevernloven med tilhørende forskrifter
 • Psykisk helsevern, bekymringer, råd og veiledning til tjenestene ved behov, vedtak etter psykisk helsevernloven
 • Kommunal planlegging og arbeid med helseberedskap
 • Folkehelsearbeid, deltagelse i folkehelseteam. Bidra til oversiktsarbeid med helsestatistikk og epidemiologi. Faglig ansvar miljørettet helsevern
 • Ledelse av fastlegeordningen
 • Oppfølging av kommunens oppgaver i ny spesialistutdanning (LIS1 og ALIS)
 • Bidra til god samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner
 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon (HPR nummer bes oppgitt i søknaden)  
 • Gjennomført LIS 1
 • Spesialist i samfunnsmedisin, under spesialisering i samfunnsmedisin, eller villig til å begynne i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Erfaring fra kommunelegerolle vektlegges, og det er ønskelig med erfaring i håndtering av smittevernsaker, bekymringsmeldinger, helseberedskap på et samfunnsmedisinsk nivå.  Vi oppfordrer også leger med annen relevant bakgrunn å søke
 • God kjennskap til oppbygningen av norsk helsevesen og erfaring fra arbeid i norsk kommunehelsetjeneste eller allmennmedisinsk arbeid
 • God kjennskap til kommunal organisering, planarbeid og saksbehandling
 • God kjennskap til fastlegeordningen 
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God rolleforståelse
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
          Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kolleger   
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver  
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter  
 • Fleksibilitet i organisering av arbeidsdag og oppgaver
 • Deltakelse i faglig nettverk med kommuneoverleger lokalt, regionalt og nasjonalt  
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin, om du ikke allerede er spesialist 
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Avdeling kommuneoverlege
Kontaktpersoner
Navn: Nilam Shakeel
Tittel: Kmmunelege
Telefon: 452 33 802
E-post: nilam.shakeel@lillestrom.kommune.no
Navn: Cathrine Gundersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 970 65 877
E-post: CathrineGH.Gundersen@lillestrom.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Jonas Lies gate 18
2000 LILLESTRØM