Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du faglig engasjert, interessert og nysgjerrig og ønsker deg en spennende arbeidshverdag?
Bli en del av vårt hyggelige og pulserende kollegiale miljø! 

Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern og er landets største med 73 senger. 

Det er stort og engasjert fagmiljø og behandlergruppen ved avdelingen består av 16 spesialister i voksenpsykiatri, 6 psykologspesialister,15 LIS-3 og 14 LIS-1, det er tilknyttet sosionom til hver av seksjonene og fysioterapeut. Det er etablert egen veiledning og fadder ordning for nye leger og psykologer i avdelingen.
Vi har nå en ledig overlegestilling med oppstart etter nærmere avtale. 

Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk, og konsultasjons- og liasonenhet med egen psykosomatisk poliklinikk. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene på sykehuset og kommuner/bydeler i opptaksområdet.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver


 • Klinisk spesialistarbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen, med diagnostisering, vurdering og behandling av pasienter ved affektiv eller psykoseseksjon
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen og avdelingen gjennom veiledning og undervisning
 • Faglig ansvar for vedtak ihht Psykisk helsevernloven
 • Bidra til videreutvikling av avdelingen
 • Stillingen inngår i 15-delt-bakvaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri.
 • Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet vil også komme i betraktning, disse oppfordres til å søke.
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Erfaring i tverrfaglig samarbeid.

Personlige egenskaper

 • Positiv og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Tar medansvar for seksjonen og avdelingens totale drift
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med åpenhet og interesse for faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et faglig spennende og variert arbeid
 • Individuell veiledning
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Olga Dreessen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97664005
E-post: olga.dreessen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Akutt behandlerfunksjoner og fag
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen