Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arendal kommune søker to leger, til en 0-hjemmel og til et vikariat i etablert hjemmel med 800 pasienter på listen, begge kommunalt fastlønnede stillinger. Stillingene er tiltenkt allmennlege i spesialisering (ALIS).

0-hjemmel er tiltredelse 1. desember eller etter avtale. Vikariat er fra 1. januar 2024 til 1. April 2024 og det er mulighet for å søke videre jobb i Arendal etter dette da nytt kommunalt fastlegekontor etableres våren 2024.

Moland legesenter er et moderne legesenter beliggende i Saltrød senter, ca 10 km øst for Arendal sentrum. Det er 3 fastlegeavtaler knyttet til senteret og en LIS1.
Moland legesenter dekker et stort geografisk område med stor befolkning, og på sikt planlegger man for utbygging av legesenteret med flere legestillinger. 
Kontakt Maria Blikman, telefon 95401326, for mer informasjon om legesenteret. Ved spørsmål om legesenteret kontakt Maria Blikman tlf 95401326

Deltagelse i legevakt kommer i tillegg.

Arbeidsoppgaver
Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar
Deltagelse i legevakt kommer i tillegg.

Kvalifikasjoner
  • Lege med norsk autorisasjon og fullført LIS1/turnustjeneste.
  • Behersker norsk både muntlig og skriftlig på en måte at man kan utføre arbeidsoppgavene i stillingen som beskrevet over 
  • At søker har erfaring fra allmennmedisin er en fordel, men ikke krav.
  • Det stilles krav om politiattest

Personlige egenskaper
  • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
  • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne
  • Søkeren må være interessert i faget allmennmedisin og interessert i faglig oppdatering
  • Søker må være interessert i drift og utvikling av praksisen og legesenteret som helhet
  • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.
  • Personlig egnethet og godt norsk språk er avgjørende.

Vi tilbyr
En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktperson
Navn: Anette Skarshaug Skeie
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90128844
E-post: anette.skarshaug.skeie@arendal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Saltrød Senter
4815 SALTRØD