Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søkjer to nye entusiastiske legar som ønsker å bli barne- og ungdomspsykiater og vil vere med å utvikle og forme barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Fonna. 

Vi har no ledig to faste LIS3 stillingar med ønskje om snarleg tiltredning. Venter du på LIS1 plass kan du og søkje,

Søkjaren til LIS3 stillinga skal ha gjennomført LIS1.

Vi har eit fint og trygt legemiljø ved BUP.  For tida er vi 8 overlegar, 5 LIS3 og ein som ventar på LIS1. I tillegg har vi 3 overlegar på pensjonistavtale.

BUP Haugesund gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år). Opptaksområdet for poliklinikken dekkjer 10 kommunar (Karmøy, Haugesund, Utsira, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal). Vi har to poliklinikkar og sengepost. BUP Haugesund har akuttfunksjon og vaktteneste døgnet rundt med for- og bakvaktslegar. 

BUP Haugesund er godkjent som utdanningsinstitusjon innan barne- og ungdomspsykiatri og har avtale med både vaksenpsykiatri og pediatri, slik at ein kan gjennomføre heile utdanningsløpet i Haugesund.

Vi er opptatt av barn og unges helseteneste. Sjå film om prosjektet og bli litt betre kjent med oss: https://youtu.be/FKTrqoZHBxM   

 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av barn og ungdom.
 • Delta i vaktordning for legar.
 • Bidra fagleg gjennom rettleiing, undervisning og teamarbeid
 • Kontakt med føresette og andre aktuelle instansar rundt barn/ungdom.

Kvalifikasjonar

 • Søkjaren til LIS 3 stillinga skal ha gjennomført LIS1. 
 • Må ha dokumentert norsk autorisasjon
 • Erfaring frå BUP er ønskjeleg.
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedleggast søknaden. Ved tilsetjing av allereie fast tilsett i føretaket kan ein unntaksvis, i særlege tilfelle, fråvika kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlege eigenskapar

 • Likar å jobbe med barn, ungdom og føresette
 • Pågangsmot, evne til samarbeid og formidling av kunnskap.
 • Arbeide strukturert og sjølvstendig.
 • Kreativ, nytenkjande og fleksibel.
 • Personlege eigenskapar blir vektlagde.

Vi tilbyr

 • Eit utfordrande og spennande arbeidsfelt i utvikling.
 • Arbeid i tverrfaglege team.
 • Regelmessig internundervisning og rettleiing ved barne- og ungdomspsykiater.
 • Heile spesialiteten kan tas ved Haugesund sjukehus.
 • Kompetanseheving og spesialiseringsløp.
 • Eit godt fagmiljø og kjekke kollegaer.
 • Sosiale aktivitetar som felleslunsj og trim på huset.
 • Løn etter gjeldande overeinskomst.
 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkjar gi til kjenne dette i søknaden.

 

Haugesund er ein mellomstor norsk by med ca 40 000 innbyggjarar. Nærregionen har rundt 180.000 innbygjarar. Haugesund ligger på vestkysten av Norge, mellom Bergen som er Norges nest største by og Stavanger. Byen har alle fasiliteter, bl.a. internasjonal lufthavn, cruisehavn og et aktivt kulturliv bl.a. fleire store årlige kulturfestivalar inkl. internasjonal filmfestival og jazzfestival. Regionen har variert natur med sandstrender, nærhet til turområder i fjellet og tilgang til fiskemuligheter i sjø. BUP Haugesund ligg sentralt plassert i Haugesund. 

Sjå film om Haugesund og vår region:  https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/haugesund-haugalandet/?lang=uk  

 

Mangfaldserklæring
Helse Fonna HF ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna HF ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Georg Walter Reinhardt
Tittel: Avdelingsleiar, overlege
Telefon: 52732850
Navn: Marit Elisabeth Ness
Tittel: Funksjonsleiar/Psykologspesialist
Telefon: 52732850
E-post: marit.elisabeth.ness@helse-fonna.no
Navn: Margrethe Reigstad Aase
Tittel: Funksjonsleiar/Psykologspesialist
Telefon: 52732850
Navn: Lene Elisabeth Nordtveit
Tittel: Sekretær
Telefon: 52732850
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Haugesund, Helse Fonna HF
Vinjes gate 10
5522 Haugesund