Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Lege i spesialisering i radiologi

2 ledige vikariater med varighet på 1 år

Avansert bildediagnostikk har utviklet seg til å bli helt avgjørende i alle medisinske fagområder. Som radiolog vil du samarbeide tett med kolleger, både internt i avdelingen og med henvisende leger.  

Avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Østfold er kjent for et svært godt læringsmiljø. Avdelingen har 29 overleger og 11 LIS.

Alle LIS får en individuell utdanningsplan med sikte på å bli spesialist i radiologi. LIS og overleger jobber sammen i granskningssoner og det er godt tilrettelagt for samarbeid, supervisjon og veiledning. Det er avsatt tid til faglig fordypning. Avdelingen er godkjent for utdanning til spesialiteten radiologi med inntil 3,5 år.

Akuttvirksomheten er lokalisert til Kalnes, hvor det er døgnkontinuerlig drift.  Alle LIS går for tiden 11-delt primærvakt med aktiv arbeidstid hele døgnet. Det er overlege i bakvakt i både intervensjonsradiologi og diagnostisk radiologi. 

Ved intern ansettelse kan andre vikariater bli ledige. Vi ansetter da etter søkerliste. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid innen alle modaliteter (konvensjonell radiologi, gjennomlysning, ultralyd, CT og MR)
 • 11-delet primærvakt for radiologi 
 • Opplæring med sikte på å bli spesialist i radiologi 
 • Deltagelse i avdelingens internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gjennomført og godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste
 • Tidligere erfaring med radiologi er en fordel, men ingen forutsetning. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Evne til systematisk og selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et høykompetent og inkluderende fagmiljø
 • Kontinuerlig supervisjon og oppfølging 
 • Oppgradert utstyrspark med ultralyd, CT, MR og PET
 • Bredt spekter av fagområder, inkl. intervensjon, barneradiologi, nevroradiologi og nukleærmedisin
 • Det avsettes tid til deltakelse på obligatoriske kurs, og det er en velfungerende ordning for internundervisning og veiledning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Jostein Gleditsch
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 915 16 436
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk
Kalnesveien 300
1714 Grålum