Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk avdeling søker lege i spesialisering. Tiltredelse 1. januar 2024 eller etter avtale.

Psykiatrisk avdeling flyttet inn i nye Sykehuset Østfold, Kalnes i 2015. Avdelingen har 10 døgnseksjoner med 101 sengeplasser samt voksenhabiliteringstjenesten. Sykehuset har samlokalisert somatikk og psykiatri.

LIS 2/3 inngår i fast utdanningsstilling og vil rotere mellom de ulike seksjonene ut fra utdanningsbehov, driftsmessige forhold og personlige ønsker. Sykehuset, inkludert somatikk, er samlet sett godkjent for hele spesialistutdanningen. Ved ansettelse vil det samtidig avtales hvilket Distriktspsykiatrisk senter (DPS) lege i spesialisering skal tjenestegjøre ved. DPS døgnavdelinger er etablert i Moss, Halden og Fredrikstad, mens det er poliklinikker i Sarpsborg, Halden, Moss, Fredrikstad og Mysen/Askim.

Utdanningen innen psykiatri har et svært godt faglig innhold, og utdannelsen er strukturert og er godt innarbeidet. Det kliniske arbeidet er omfattende og samlet gir dette LIS en god spesialistutdanning. Alle LIS 2/3 får ukentlig veiledning av spesialist. Avdelingens faste møter, rapporter, veiledning, kurs og internundervisning ivaretar den faglige utviklingen. LIS 2/3 lønnsplasseres direkte inn i den høyeste avlønningen for LIS 2/3. Det gis også et rekrutteringstillegg på kr. 20 000 per år.
 

Arbeidsoppgaver

 • I seksjonene vil LIS få ansvar for pasientbehandling med veiledning fra overlege
 • Seksjonene er funksjonsinndelte innenfor områdene psykose, alderspsykiatri, sikkerhetspsykiatri, affektive lidelser, psykiatrisk akuttmottak, utredning og førstegangspsykose
 • Avdelingen har TIPS-team og følger pakkeforløpene
 • Lis inngår i vakttjeneste etter oppsatt turnusplan
 • Liaisontjeneste i somatiske avdelinger 

Kvalifikasjoner

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon
 • Personlig egnethet  

Vi tilbyr

 • En time ukentlig klinisk veiledning
 • Psykoterapiveiledning
 • Veiledning i kognitiv terapi
 • Obligatoriske kurs
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Direkte innplassering i høyeste lønnsnivå for LIS 2/3
 • Det gis et rekrutteringstillegg på kr. 20 000 per år samt tillegg for vakter og overtid
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Harald Marius Nybø
Tittel: Psykiatrisk sykepleier
Telefon: 481 72 024
Navn: Knut-Erik Hymer
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 036
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen