Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune har en ledig fastlegehjemmel for snarlig tiltredelse, eller etter avtale.
Hjemmelen vi lyser ut er fortrinnsvis ved Ålesund legesenter, som er et helprivat legesenter. Det kan bli omstruktureringer ved kontoret, og det vil kunne være mulig å flytte listen til annet sentrumsnært kontor. Dette vil eventuelt bli avklart i prosess mellom aktuell søker og kommune.

Legesenteret: Ålesund legesenter holder til i Korsegata 8 midt i Ålesund sentrum. Det er en godt opparbeidet 2-legers praksis. Her er helsepersonell som kjenner pasientene godt, siden pasientlisten er opparbeidet gjennom mange år. 
Hjemmelen: 

Sjølvstendig næringsdrivende
Listetak på 1000
Deltaking i interkommunal legevakt
Journalsystem; CGM
Er du interessert i å bli fastlege i Ålesund kommune så håper vi du søker, vi er også interessert i å komme i dialog med leger som  har andre forventninger til driftsform/ type kontor.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hjemmelen. 

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Norge
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Overtagelse av hjemmelen, forutsetter fremleggelse av tilfredstillende politi- og tuberkulinattest.

Personlege eigenskapar
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 •  Interesse for å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerhet
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
 • Vilkår for tildeling av hjemmelen etter retningslinjer fra legeforeningen.
 • Ålesund kommune eiere hjemmelen, så der er ikke mulig å opparbeide seg goodwill på listen. Men det er heller ingen kostnader for deg som ønsker å overta hjemmelen. 
 • Om du er i spesialisering i allmennmedisin på ny ordning eller skal starte, så er Ålesund kommune godkjent utdanningsvirksomhet i Allmennmedisin og du vil få tilbud en ALIS-avtale og vi har godt system for å tilrettelegge for og følge opp kandidaten. 
 • Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktes offentlig arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel. Men det er pr tiden ingen tilplikt knyttet til denne hjemmelen. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Ålesund Legesenter
Korsegata 8
6002 ÅLESUND
Søk på stillingen