Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker overlege i anestesiologi ved Nordlandssykehuset i kombinasjonsstilling med Luftambulanseavdelingen UNN. Tilsetting i henholdsvis 65% stilling ved NLSH, Bodø og 35% stilling ved UNN, Tromsø, totalt 100% stilling.

Anestesilegene ved Nordlandssykehuset er ansatt ved Avdeling for anestesilegetjenester i kirurgisk klinikk. Ansvarsområdet er bredt, variert og omfatter tjeneste i fagets alle fire søyler - akuttmedisin, smertemedisin, intensivmedisin og anestesi, inkludert lungekirurgi, større karkirurgi, samt robotassistert gastro-, lunge- og urologisk kirurgi. Sykehuset har nyfødtintensiv avdeling og PCI-tilbud. I avdelingen er det leger som driver aktivt med forskning og det vil kunne tilrettelegges for dette. Avdelingen har ansvar for anestesilegetjenester ved 3 lokasjoner - Bodø, Lofoten og Vesterålen. I tillegg bemannes ambulansefly og redningshelikopter med leger fra avdelingen. Ved avdeling for anestesilegetjenester er det i dag 9 leger i spesialisering i anestesiologi og 16 overlegestillinger tilknyttet Bodø, samt 4 overlegestillinger tilknyttet lokalsykehusene.

Seksjon Helikopter (RW) i Luftambulanseavdelingen UNN har det medisinske ansvaret for ambulansehelikopterbasene i Tromsø og Harstad (Evenes), samt redningshelikopterbasene i Tromsø og på Svalbard. Seksjonen har rundt 2500 forespørsler om oppdrag årlig i subarktiske og arktiske strøk, og driver fagutvikling og forskning i tett samarbeid med intrahospitale fagmiljø i UNN HF og Norges Arktiske Universitet (UiT). Seksjonen utøver spesialoppdrag av typene kuvøse, ECMO/mekanisk assist og CBRNE Epishuttle. Seksjonen har flere interessante og utfordrende lederfunksjoner, og er involvert i systemarbeid fra ulike oppdragsgivere på regionalt og nasjonalt nivå. Helikopterseksjonen omfatter rundt 30 operative helikopterleger.

 

Viktig info vedr annonsen:

Stillingen er også annonsert i stillingsportalen til Nordlandssykehuset. Du trenger kun å søke på den ene utlysningen. Alle kandidater blir samlet til felles vurdering ved endt søknadsfrist.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingsdelen ved helikopterseksjonen UNN utgjør ca 6 - 7 vaktuker per år i funksjonen som
 • vakthavende helikopterlege, samt 10 dager årlig til kurs og
 • utdanningsvirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)
 • Norsk eller skandinavisk språk må beherskes svært godt.
 • Viser til Nasjonal standard for luftambulanseleger
 • Søkerne vil gjennomgå en seleksjonsprosess.

Ansettelse gjøres i samarbeid mellom enhetsledelsen ved Avdeling for anestesilegetjenester og Seksjon helikopter i Luftambulanseavdelingen UNN, og består av intervjuer, referansesjekk og seleksjon. Personlig egnethet, plettfri vandel, god helse og tilfredsstillelse av krav i standard for luftambulanseleger forutsettes. Sivil sikkerhetsklaring kreves, og bestått utsjekksprogram hos samarbeidende helikopteroperatører ligger til grunn for tilbud om fast ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i team under press og ta raske beslutninger
 • Tilpasningsdyktig og positiv innstilling
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Opptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Vakttjeneste i et vilt og vakkert arktisk miljø
 • En spennende stilling med mulighet for personlig innflytelse på et fagmiljø i utvikling
 • Høykompetent og bredt fagmiljø med sterk vekt på teamarbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler

Stillingen er å anse som en helhet for å sikre legeressurser til Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Det vil derfor ikke være anledning til å søke permisjon kun hos den ene klinikken man er ansatt i. Graderte permisjoner som innvilges vil fordeles likt på de to klinikkene.
 

Vi ønsker ikke henvendelser fra firma som formidler søkere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Dag Ketil Henriksen
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 997 49 480
Navn: Thomas Farstad Stenersen
Tittel: ass. avdelingsoverlege
Telefon: 92203315
E-post: thomas.farstad.stenersen@nordlandssykehuset.no
Navn: Bård Rannestad
Tittel: seksjonsoverlege helikopter
Telefon: 776 69 601
Navn: Elin Anita Jensen
Tittel: enhetsleder, NLSH
Telefon: 755 71 532
Hjemmeside
Arbeidssted
Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø