Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Om stillingen
Vi søker overlege i anestesiologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge i kombinasjonsstilling med Luftambulanseavdelingen UNN. Tilsetting i henholdsvis 50% stilling ved Operasjon- og intensivklinikken med arbeidssted Tromsø og 50% stilling ved Luftambulanseavdelingen, Akuttmedisinsk klinikk, totalt 100% stilling. 

Seleksjon og ansettelse vil gjennomføres i samarbeid mellom OPIN og Akuttmedisinsk klinikk. Personlig egnethet, plettfri vandel, god helse, og tilfredsstillelse av kravene i nasjonal standard for luftambulanseleger forutsettes. Sivil sikkerhetsklaring vil kreves. Seleksjon og ansettelse vil gjennomføres i samarbeid med avdelingsledelse i Anestesilegeavdelingen i OPIN og avdelingsledelse for Luftambulansen UNN.

Operasjons- og intensivklinikken (OPIN):
Anestesilegene i Tromsø er organisert i en legeavdeling i OPIN. Anestesifaget ved UNN er bredt, og omfatter anestesiologiske tjenester for alle spesialiteter inkludert hjertekirurgi, nevrokirurgi, tung intensivmedisin og pediatri.

Vi utfører ca. 16 000 anestesier per år, hvorav 5 000 er ø-hjelpsbehandlinger som håndteres i egen driftslinje ledet av anestesilege. Vårt dagkirurgiske behandlingstilbud er i stadig vekst, og virksomheten flyttet inn i nye operasjonsstuer høsten 2018. Ved kirurgisk intensivmedisinsk avdeling behandles ca. 500 respiratorkrevende intensivpasienter per år (2500 intensivdøgn). Smerteavdelingen har et behandlingstilbud til inneliggende pasienter med vanskelig smerteproblematikk, og gjennomfører i tillegg årlig ca. 1100 konsultasjoner ved den tverrfaglige smertepoliklinikken.

Klinikken har et faglig ekspansivt miljø. Vi har ansvar for ECMO-behandling, god kompetanse på Ekko-kardiografi og UL-veiledede nerveblokader. Fagmiljøet i avdelingen har ansvaret for utdanning av medisinstudenter, spesialistkandidater i anestesiologi, etterutdanning av anestesiologer og videreutdanning av spesialsykepleiere, og arrangerer flere nasjonale kurs. Avdelingen har tilknytning til flere forskningsmiljøer ved Universitetet i Tromsø. Vitenskapelig ansatte er tilknyttet Anestesiologisk forskningsgruppe. Anestesilegeavdelingen skal være en samlende enhet for anestesifagets 4 søyler.

Akuttmedisinsk klinikk:
Seksjon helikopter (RW) i Luftambulanseavdelingen UNN har det medisinske ansvaret for ambulansehelikopterbasene i Tromsø og Stangnes/Harstad (Evenes), samt redningshelikopterbasene på Svalbard og i Tromsø. Seksjonen har over 2000 forespørsler om oppdrag årlig i subarktiske og arktiske strøk, og driver fagutvikling og forskning i tett samarbeid med intrahospitale fagmiljø i UNN HF og Norges arktiske universitet (UiT). Seksjonen utøver spesialoppdrag av typene kuvøse, ECMO/mekanisk assist og CBRNE/Epishuttle. Seksjonen har flere interessante og utfordrende lederfunksjoner, og er involvert i systemarbeid fra ulike oppdragsgivere på regionalt og nasjonalt nivå. Helikopterseksjonen vil på sikt omfatte rundt 30 operative helikopterleger. Luftambulanseavdelingen UNN har også medisinsk ansvar for to ambulansefly med base i Tromsø. Stillingsdelen ved helikopterseksjonen UNN utgjør 8 vaktuker per år i funksjonen som vakthavende helikopterlege, samt 10 dager årlig til kurs og utdanningsvirksomhet. Det forventes at helikopterleger tar del i avdelingens systemarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)
 • Norsk eller skandinavisk språk må beherskes svært godt
 • Viser til Nasjonal standard for luftambulanseleger
 • Søkerne vil gjennomgå en seleksjonsprosess

Stillingen er å anse som en helhet for å sikre legeressurser til Universitetssykehuset i Nord-Norge, med arbeidssted Tromsø. Det vil derfor ikke være anledning til å søke permisjon kun hos den ene klinikken man er ansatt i. Graderte permisjoner som innvilges vil fordeles likt på de to klinikkene.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i team under press og ta raske beslutninger
 • Tilpasningsdyktig og positiv innstilling
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Opptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vakttjeneste i et vilt og vakkert arktisk miljø
 • En spennende stilling med mulighet for personlig innflytelse på et fagmiljø i utvikling
 • Høykompetent og bredt fagmiljø med sterk vekt på teamarbeid
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra firma som formidler søkere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Dag Ketil Henriksen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99749480
Hjemmeside
Arbeidssted
Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø