Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Gastromedisinsk avdeling har ledig vikariat for LIS 3

Gastromedisinsk avdeling består av sengepost, gastrolaboratorium og poliklinikk ved Nordbyhagen, og gastrolaboratorium ved Ski sykehus. Hovedarbeidssted vil være ved Nordbyhagen. 

Avdelingen har i dag 20 overlegeårsverk inkludert 2 professor II, 5 LIS 3 og 5 LIS rotasjon, samt spesialsykepleiere, og forskningssykepleiere. Ved Ahus Nordbyhagen har avdelingen sengepost med 14 senger, dagenhet, endoskopienhet, IBD-poliklinikk, leverpoliklinikk og konsultasjonspoliklinikk. Vi dekker alle områder innen gastroenterologi.
Det utføres diagnostiske og terapeutiske endoskopier inkludert ERCP med ca 10 000 undersøkelser hvert år. Ved Ahus Ski utføres hovedsakelig diagnostiske gastro- og koloskopier. Totalt antall polikliniske konsultasjoner er ca 24000.

Avdelingen har nært samarbeid med Gastrokirurgisk avdeling, Onkologisk avdeling og Barne- og ungdomsklinikken.
Det utføres diagnostiske og terapeutiske endoskopier inkludert ERCP, ca 10 000 undersøkelser hvert år.
Ved Ski sykehus utføres hovedsakelig diagnostiske gastro- og koloskopier.

Avdelingen driver stor forskningsaktivitet, både klinisk utprøving av nye legemidler og forskerinitierte prosjekter innenfor translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), samt nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.
Undervisningen er ivaretatt gjennom fellesundervisning og avdelingsvis undervisning.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesten innbefatter arbeid på poliklinikk, sengepost, dagenhet og gastrolaboratoriet
 • Deltakelse i vaktordning i akuttmottaket
 • Interesse for forskning
 • Erfaring fra forskningsarbeid er ønskelig

Kvalifikasjoner

 • LIS i henhold til gjeldende spesialiseringsløp
 • Faglig dyktig innen indremedisin
 • Endoskopierfaring er ønskelig 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kjent med forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Faglig interesse og engasjement
 • Evne til å ta initiativ
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og ryddig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø 
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marianne Kopperud Aasberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92893276
E-post: mkop@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Gastromedisinsk avdeling
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog