Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nukleærmedisin er en avdeling i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). Avdelingen består av tre lokaliteter; Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Ved alle tre enheter utføres nukleærmedisinske undersøkelser med gammakamera, SPECT/CT og PET/CT samt radionuklidebehandling. Forskning er en viktig del av vårt arbeid. Søkeren må være innstilt på tjeneste ved alle tre steder. Avdelingen har ingen vaktordning pr. i dag, men det kan bli aktuelt med utvidede åpningstider.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Overlegene i vår avdeling har ansvar for den daglige driften og det stilles krav til høy faglig kvalitet og deltakelse i multidisiplinære (MDT) møter. Undervisning og aktiv deltakelse i LIS-utdanningen er et krav. Det forventes at overlegene deltar aktivt i veiledning/opplæring av hospitanter og medisinstudenter. Det er ønskelig med deltakelse og initiering av forskningsprosjekter, veiledning av MSc- og PhD-kandidater innenfor fagområdet.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i nukleærmedisin eller tilfredsstille kravene i NM til spesialitet innen nukleærmedisin
 • Søkere må beherske skandinaviske språk, helst norsk 
 • Erfaring innenfor fagområdet er en fordel 
 • Tilstrekkelig kunnskap og forståelse av radiologiske modaliteter og undersøkelser
 • Pedagogisk/veilederkompetanse og erfaring er en fordel
 • Ønskelig med forsoningsengasjement 

Personlige egenskaper

Evne til å:

 • Kunne utføre alle arbeidsoppgaver relatert til nukleærmedisin
 • Følge strategi og Handlingsplan for nukleærmedisin
 • Ha høy arbeidsmoral og evner til å takle ulike oppgaver (rutinearbeid, opplæring, MDT-møter, forskning) som ofte overlapper hverandre. Gode evner til stressmestring.
 • Være bevisst at et godt arbeidsmiljø skaper bedre trivsel og øker effektivitet 
 • Engasjere og utvikle egen og medarbeideres kompetanse
 • Mestre og bidra til teknologisk utvikling av vår virksomhet
 • Samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Redusere negativ påvirkning på det ytre miljøet, fokus på kildesortering (Grønt sykehus), mindre bruk av papir(digitalisering) og strålehygiene (doser, avfallshåndtering)
 • Personlig egnethet vektlegges 

Kompetanse og erfaring med PET-virksomhet legges stor vekt på. Kandidater som har god kunnskap og erfaring med Nye SECTRA, og mestrer alle oppgaver i dette datasystemet, foretrekkes. Som nevnt er forskning en viktig del av vår virksomhet.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Almira Babovic
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: 97587564
  Arbeidssted
  Avdeling for nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF
  Sognsvannsveien 20
  0372 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image