Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig stilling - institusjonslege 80 % fast – Trysil bo- og aktivitetssenter 

Vi er på jakt etter deg som er lege og som har et brennende engasjement for eldreomsorgen. Det er viktig at du har en helhetlig tilnærming til pasienten og liker å jobbe tverrfaglig. Vi ønsker legene med på laget for å bygge kompetanse og videreutvikle institusjonen. Institusjonslegestillingen er en sentral stilling i den daglige driften hos oss. Institusjonslegen har det øverste ansvaret for det medisinskfaglige, i samarbeid med helsepersonell på hver enkelt avdeling. Selv om man som institusjonslege jobber selvstendig har man et bredt kollegium av fastleger å rådføre seg med på legesenteret som ligger i tilknytning til Trysil bo- og aktivitetssenter. 

Stillingen er fin for nyutdannede leger som ønsker å skaffe seg et bredt klinisk erfaringsgrunnlag. Det er muligheter for å drive med både klinisk arbeid med kompliserte pasienter, muligheter for å drive opplæring og undervisning for annet helsepersonell.  Det også muligheter for å gå legevakt med bakvakt. 

Det er viktig med gode samarbeidsevner, da rollen som institusjonslege krever god dialog og samarbeid på tvers av avdelinger og nivåer. Vi søker en institusjonslege som kan bidra med initiativ og engasjement til tjenesteutvikling både internt og i samarbeid med eksterne. Målsettingen er å videreutvikle oss til å levere best mulig tjeneste for pasientgruppene på en helhetlig og framtidsrettet måte, innenfor de rammene og avtalene som til enhver tid er gjeldende.

Stillingen som institusjonslege er 80 % fast. Hvis du som søker er allmennlege og ønsker det, kan stillingen kombineres med en liten fastlegeliste samt legevakt. 

Stillingen er ledig fra 25.1.2024, men det muligheter for overlapping med nåværende institusjonslege fra 2. januar.


Om Trysil bo- og aktivitetssenter 

Trysil bo- og aktivitetssenter har en korttids- og rehabiliteringsavdeling hvor 2 plasser er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har institusjonen to somatiske langtidsavdelinger og en egen avdeling for demensomsorg. Vi har et eget institusjonskjøkken som tilbereder alle måltider. Vi driver utviklingsarbeid med fokus på personsentrert omsorg og høy faglighet og tilbyr flere ulike praksisplasser til studenter under utdanningsforløp. Det er et utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Vi leverer kvalitet og trivsel.

Se hva vår kommuneoverlege forteller om det å være lege i Trysil:
https://www.youtube.com/watch?v=19LIxQsjj5g 

Arbeidsoppgaver
Som institusjonslege i Trysil vil du:
 • få avtale med kommunen etter rettigheter og plikter som følger av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • har det medisinsk faglige ansvaret ved institusjonen, inklusive undervisning og rådgivning
 • bli del av et kunnskapsrikt og stabilt fagmiljø bestående av fastlege, legevakt, kommuneoverlege, annet helsepersonell og spesialisthelsetjenesten 
 • ha mulighet til å inngå i et kompetent behandlerteam i behandling av akutte og kroniske lidelser
 • ha mulighet til en liten fastlegeliste, samt arbeid som legevakt (gjelder kun for godkjente allmennleger)

Kvalifikasjoner
Søker må:
 • Ha norsk autorisasjon som lege
 • Søkere med spesialistutdanning i sosialmedisin eller geriatri vil bli foretrukket 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1
 • Ha kjennskap til norsk helsevesen
Det stilles krav til godkjent politiattest for tiltredelse i stilling. 

Personlige egenskaper
 • Ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide i team
 • Vise interesse for utvikling av kommunens helse og omsorgstjeneste

Vi tilbyr
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og medarbeidere 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Trysil kommune
Kontaktperson
Navn: Ida Nymoen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 40427812
E-post: iky@trysil.kommune.no
Arbeidssted
Lundevegen 3
2420 TRYSIL