Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli en del av en nytenkende, spennende, fremtidsrettet og godt organisert legevakt under stor utvikling?

Nesodden Legevakt ligger idyllisk til i Oslofjorden, kun en rask båttur fra Lysaker eller Aker Brygge. Her jobber legevaktspersonell med bred og variert erfaring og kompetanse, med ett felles fokus: Vi spiller hverandre gode!

Vi er opptatt av god pasientbehandling av høy faglig kvalitet og søker nå leger til de resterende stillingene i vår faste legestab.

Vi har 2 ledige faste stillinger på 50 %.

Ta gjerne kontakt for en prat, hospitering og/eller befaring av våre nye innbydende legevaktslokaler. 

Arbeidsoppgaver
 • Som lege skal du bidra til å ivareta befolkningens behov for øyeblikkelig helsehjelp og sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester ved skade, somatiske- eller psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. I tillegg har du ansvar for å ivareta pasienter på inntil 2 kommunale akutte døgnplasser lokalisert på sykehjemmets korttidsavdeling. Arbeidsoppgavene er både varierte og utfordrende. Som del av den akuttmedisinske kjede er legevaktslege pliktig til å rykke ut når det er nødvendig og bistå ved ulykker og andre akutte situasjoner.
 • Nesodden Legevakt er godt organisert i team med tydelig definerte roller: Vaktlege, Legevaktsoperatør i sentral og Mottakspersonell.
 • Legevaktsoperatør sikrer en kontinuerlig total oversikt over pasientflyt, foretar triage av alle telefonhenvendelser, tildeler timeavtaler, fører tett dialog med AMK og ambulansetjenesten via Nødnett og radiosamband.
 • Mottakspersonalet har ansvar for mottakstriage, innkomstprøver og -målinger, samt å bistå legen ved undersøkelser, prosedyrer, behandling og ved utrykning og/eller sykebesøk.
 • Nesodden Legevakt har et tett tverrfaglig samarbeid med Nesoddens Fastleger, Follo Akutteam, AMK, Ambulansetjenesten, Lokalt brannvesen, Kommunens kriseledelse, Sykehjemmet, Hjemmetjenesten og ansatte i ulike omsorgsboliger.

Kvalifikasjoner
 • Må fylle akuttmedisinforskriftens kompetansekrav ved å ha:
 • Gjennomført 30 måneders klinisk tjeneste etter grunnutdanningen (cand.med. eller norsk autorisasjon) eller være spesialist i allmennmedisin
 • Gjennomført 40 legevakter eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Må ha svært gode kommunikasjons- og norskferdigheter
 • Må ha gode engelskferdigheter
 • Bør ha gjennomført obligatoriske kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering
 • Det er videre en fordel å ha kjennskap til journalsystemene CGM legevakt/allmenn og CosDoc
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper
 • Positiv, løsningsorientert og engasjert
 • Selvstendig, effektiv og initiativrik i egen yrkesutøvelse
 • Trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø i legevaktsarbeidets- og akuttmedisinens uforutsigbarhet
 • En tydelig bevissthet og åpenhet rundt egne faglige styrker og begrensninger
 • Svært gode kommunikasjons-, samarbeids- og samhandlingsevner og trives med teamarbeid 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver  
 • Muligheten til å kunne påvirke videreutviklingen av en nyetablert legevaktstjeneste med tydelige mål og ambisjoner 
 • Godt fagmiljø, regelmessig undervisning og faglig oppdatering   
 • Nye, innbydende legevaktslokaler
 • Ulykkesforsikring også i fritiden
 • Gode låne- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP
 • Bedriftsidrettslag og kommunekor
 • Kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering dersom dette tidligere ikke er gjennomført
 • Eget soverom for lege i støydempede lokaler
 • Forutsigbarhet ved fast avlønning etter lokal lønnsstige jf. SFS2305 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nesodden kommune
Kontaktperson
Navn: Stine Beate Dejgaard
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 41211468
E-post: stine.dejgaard@nesodden.kommune.no
Arbeidssted
Håkonskastet 25
1453 BJØRNEMYR