Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ledige legevikariater for medisinerstudenter med lisens og leger som venter på LIS1 tjeneste

Har du et engasjement for barn og ungdom i vanskelig livssituasjon og med psykiske utfordringer? Da er du velkommen som vikar for LIS i BUPA Tromsø. Vi trenger legevikarer som også deltar i primærvakt våren og sommeren 2024 og som kan fortsette i primærvakt i studieåret 2024 - 2025.

BUPA i Tromsø består av tre seksjoner: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), sengeposten Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) og sengeposten Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS). Vaktordningen i avdelingen består for tiden i 9-delt hjemmevakt.

Hos oss får du en spennende og utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø. Du vil delta i vurdering/behandling/oppfølging av pasienter og familiene deres. Arbeidet foregår i tverrfaglige team og i nært samarbeid med erfarne leger, psykologer og miljøterapeuter. Du vil få god opplæring og veiledning. 

Den som får tilbud om stilling må legge fram godkjent politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a. 

Velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

 • Primæroppgaven er pasientrettet arbeid, i hovedsak på sengepost
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i vaktordning, p.t. 9-delt hjemmevakt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha lisens som lege.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Relevant erfaring er ønskelig, men ikke nødvendig.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • En flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennende problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt driv
 • Faglig og personlig utvikling
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Yngvild Arnesen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90843232
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 92
9019 Tromsø