Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig 6 måneders vikariat for lege i spesialisering i nevrokirurgi fra 02.01.24 med eventuell forlengelse.

Nevrokirurgisk seksjon dekker regionfunksjonen for intrakraniell kirurgi og spinalkirurgi i Helse Nord. Spinalkirurgien utgjør over halvparten av virksomheten. Seksjonen er faglig ansvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Avdelingen tilbyr fullverdig spesialistutdanning i faget nevrokirurgi. 

Seksjonen inngår i Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen i Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR). Avdelingen har en kirurgisk sengepost med 27 senger, fordelt på nevrokirurgi, øye og ØNH. Nevrokirurgi har egne operasjonsstuer, intermediærpost og dagkirurgisk virksomhet. Avdelingen disponerer senger i felles kirurgisk intensivavdeling. Det drives egen poliklinikk. 

Arbeidsoppgaver

 • vanlige arbeidsoppgaver for leger i spesialisering, inkludert operasjonsteknisk opplæring, poliklinikk, vaktarbeid, visittarbeid på post og faglig fordypning
 • studentundervisning og internundervisning for kollegaer og annet fagpersonell er en del av arbeidshverdagen, også i spesialiseringsforløpet
 • deltakelse i avdelingens primærvaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk
 • Erfaring innenfor nevrokirurgi teller positivt

Personlige egenskaper

 • Personen vi søker må bidra til god kvalitet på pasientbehandlingen.
 • Det må foreligge gode ferdigheter i samhandling og kommunikasjon, og man må være løsningsorientert og samarbeidsvillig.
 • Man bør ha høy grad av fleksibilitet og arbeidskapasitet, og ha god beslutningsevne.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • spennende og varierte oppgaver i et relativt lite miljø
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Roar Kloster
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77669491
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrokirurgisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen