Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kommuneoverlegen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver og skal ivareta ansvar og oppgaver innen samfunnsmedisin med fokus på tverrfaglig samarbeid, folkehelse, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap. 
Vi har totalt 70% årsverk innen samfunnsmedisin som er ledig og vi er åpne for å tenke ulike kombinasjoner både med tanke på stilling og stillingsstørrelse.  Mulige kombinasjoner kan være offentlige allmennmedisinske oppgaver, legevakt eller fastlegepraksis (selvstendig næringsdrift eller fastlønn).
Den som ansettes vil ha en sentral rolle i oppbygging og utvikling av det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen, og vil ha stor mulighet for å påvirke oppgavefordeling, prioriteringer og satsningsområder innen fagområdet.
Lyngdal kommune ønsker å bidra til et tett samarbeid mellom kommuneoverlegene i regionen, og for å styrke robustheten, beredskapen og det faglige nivået kan det bli aktuelt med ett tettere samarbeid innen samfunnsmedisin i Lister.
Kommunen samarbeider allerede i dag med Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal om miljørettet helsevern og har i dag felles rådgiver innen miljørettet helsevern sammen. Kommunene har også et tett samarbeid innen folkehelse
 
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning
 • Overordnet ansvar for miljørettet helsevern og smittevern
 • En sentral rolle i kommunens beredskapsarbeid, herunder deltakelse i kommunens kriseledelse
 • Rådgiver i spørsmål knyttet til folkehelse, helseovervåkning og helseopplysningsarbeid
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og nivå
 • Rådgiver og tilrettelegger for samarbeid i legetjenesten, herunder deltakelse i ALU og LSU
 • Faglig oppfølging av utdanningsstillinger
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.
 
Krav til stillingen:
 • Søker må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig må kunne dokumenteres
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
Det er ønskelig at søker er spesialist i samfunnsmedisin, men andre autoriserte leger oppfordres også til å søke. Det vil bli lagt til rette for og dekket utgifter til eventuell spesialisering i samfunnsmedisin. 
Øvrige egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse for og engasjement for samfunnsmedisin
 • Evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Fleksibel og opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr:
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å bli med å bygge opp og utvikle et spennende samarbeid og fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
Vil du være med å bygge opp det samfunnsmedisinske arbeidet i Lyngdal kommune? -  ta kontakt med kommunalsjef helse og velferd Ingunn Skretting tlf. 416 24 624 
 
Søk elektronisk på www.lyngdal.kommune.no
 
Søknadsfrist: 03. desember 2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktperson
Navn: Ingunn Skretting
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41624624
E-post: ingunn.skretting@lyngdal.kommune.no
Arbeidssted
Prost Birkelandsgate 4
4580 LYNGDAL
Søk på stillingen