Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Eikaklinikken er en spesialklinikk for rusavhengige som sliter med å finne seg til rette i det ordinære helsevesenet. Medarbeiderne ved klinikken jobber i stor grad tverrfaglig og i tillegg til lege, er det ansatt sykepleiere, tannpleier, vernepleier og sekretær i ulike stillingsbrøker. Alle har rusfaglig erfaring og kompetanse. Se Eikaklinikken.no.

Bydel Gamle Oslo etablerer nå to nye 0-hjemler ved Eikaklinikken. De skal som andre fastleger drive åpen uselektert allmennpraksis, men tilbudet til klinikken skal først og fremst rettes mot pasienter som sliter med rus og avhengighetsproblematikk.

Arbeidsoppgaver
Vanlige fastlegeoppgaver, diagnostikk, behandling og oppfølging i samarbeid med øvrige ansatte på Eikaklinikken.
Samhandling med LAR, NAV, Gatehospitalet, 24SJU og andre rusfaglige institusjoner er en nødvendighet.
Pliktig deltakelse i Oslo legevakt, cirka en vakt pr måned. 
Andre kommunale arbeidsoppgaver inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemlene. 

Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen
  • Gjennomført LIS1-tjeneste
  • Interesse for og erfaring fra rusfaglig arbeid vil bli vektlagt
  • Det er ønskelig med allmennmedisinsk erfaring.
Personlige egenskaper
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, samarbeidsevner og evne til å ta ansvar for en pasientliste.

Oppbygging av Eikaklinikken som hjemlene er planlagt knyttet til, foregår i et spennende felt i stor forandring. Mot til å stå i faglig uenighet og ta selvstendige medisinske avgjørelser anses nødvendig. Samtidig fordrer jobben gode evner til samarbeid på tvers av etater. 

Vi tilbyr
Lønn etter normaltariffen som fastlege. Det antas at pasienttilgangen vil være god og at listene raskt vil fylles seg opp. I startfasen vil man ikke måtte betale husleie til Eikaklinikken. Det vil også bli etablert ordninger for betaling av egenandeler for pasienter uten betalingsevne. Leger i hjemlene vil få tilbud om ALIS-avtale for videre-utdanning i allmennmedisin. 

Gamle Oslo er en mangfoldig bydel med store variasjoner i befolkningens ressurser og levekår. Bebyggelsen er preget av alt fra middelalder til hypermoderne hus øst i Bjørvika. Sammen med våre 60 000 innbyggere og andre aktører jobber vi for å realisere visjonen «sammen om løsninger». Våre prioriterte satsingsområder er arbeid og aktivitet, forebyggende og tidlig innsats, helhetlige og tilgjengelige tjenester og gjensidige og robuste partnerskap.
Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Stig Wilhelm Asplin
Tittel: Bydelsoverlege Bydel Gamle Oslo
Telefon: 994 92 323
Navn: Hilde Meyer
Tittel: Avdelingsleder Eikaklinikken
Telefon: 994 02 089
Arbeidssted
Eikaklinikken
Kvernerveien 1
0192 OSLO
Søk på stillingen