Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Løken legekontor.

Løken legekontor er et legesenter med 3 leger beliggende i tettstedet Løken i Aurskog-Høland kommune.  Hjemmelen har for tiden ca 935 listepasienter (listetak 1200 pasienter).

Legekontoret drives som et DA, og det er et veldrevet og velutstyrt kontor med EKG, og 24t BT-apparat, spirometri m.m. Kontoret har 3 erfarne helsesekretærer.

Aurskog-Høland kommune har 16 fastlegehjemler fordelt på 6 legesentre. Vi har også 2 LIS1 leger. Det er godt kollegialt samarbeid mellom fastlegene, med et velfungerende ALU.

Aurskog-Høland kommune har legevakt lokalisert på Bjørkelangen. Hjemmelsinnehaver må delta i legevakt, p.t. ca. 12-delt legevakt. Allmennmedisinske offentlig legearbeid kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke, men de kommunale legeoppgavene blir dekket av fast ansatte sykehjemsleger og helsestasjons lege. Akutt/ø-hjelp på dagtid ivaretas av kommunalt fastlegekontor

Kommunen er fra mai 2022 registrert som utdanningsvirksomhet.

Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering.
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
  • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
  • Personlige egenskaper vektlegges.
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Det er nødvendig for deltagelse på legevakt at man innehar førerkort klasse B og disponerer bil. Kommunen har anskaffet egen godt utstyrt legebil (godkjent som utrykningskjøretøy).

Andre opplysninger:
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet fra mai 2022, og kandidater under spesialisering vil få tilbud om ALIS-avtale.

Vilkår for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene på Løken legekontor.

Kommunen kan tilby utsatt økonomisk overtakelse av fastlegepraksis inntil 3 år. Nærmere opplysninger om dette kan fås ved å kontakte kommuneoverlege.

Kontaktpersoner:
Kommuneoverlege Margrethe Ødegaard, tlf.: 458 76 568.  Spørsmål som gjelder praksisen og overtakelsen rettes til: Fastlege Premkumar Kugapirasath, tlf.: 952 19 927 og tidligere hjemmelsinnehaver og eier av fastlegepraksis, Arsum Aziz, tlf.: 410 19 397.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Margrethe Ødegaard
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 458 76 568
Navn: Premkumar Kugapirasath
Tittel: Fastlege
Telefon: 952 19 927
Navn: Arsum Aziz
Tittel: Tidligere hjemmelsinnehaver
Telefon: 410 19 397
Hjemmeside
Arbeidssted
Løken legekontor
Hølandsveien 2008
1960 LØKEN