Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Etat for Barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen, Ung Arena nord og Ergo-fysioterapitjenesten for barn og unge. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid.

Barne- og familietjenesten har et flerfaglig arbeidsmiljø som består av jordmødre, helsesykepleiere, psykologer, leger, annet helsefaglig personell, sosionomer og kontorfaglig personell. Barne- og familietjenesten har ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge i alderen 0-20 år og skal blant annet fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader.

Vi er samlokalisert med barnevernstjenesten i nye fine lokaler sentralt i Åsane, Familiens hus, Åsamyrane 289.

Barne- og Familietjenesten i Arna og Åsane, Bergen kommune har nå ledig 100 % fast stilling for lege/legespesialist med engasjement for helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Arbeidet vil være på helsestasjon 0-5 år og i skolehelsetjenesten i Arna og Åsane. 

Arbeidsoppgaver

 • Helsestasjonstjeneste 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste grunnskoler
 • Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester innen 1. og 2. linjetjenesten, er en viktig del av arbeidet
 • Bidra til å sikre og utvikle den medisinskfaglige delen av tjenesten

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen fra universitet
 • Autorisasjon som lege
 • Relevant spesialitet for målgruppen er ønskelig
 • Erfaring innen flerkulturelt arbeid er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Engasjement for helsefremmende og forebyggende helsearbeid
 • Interesse for barn, unge og foreldre
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å organisere eget arbeid og å jobbe selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Et positivt, engasjerende og godt arbeidsmiljø
 • Godt etablert tverrfaglig samarbeid
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Fleksitidsordning
 • Ingen vaktordning ifht. andre kommunale tjenester
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Liv Elin Bergh
Tittel: Avdelingsleder helsestasjon
Telefon: 408 14 788
Navn: Sissel Åsen
Tittel: Avdelingsleder skolehelsetjenesten
Telefon: 40 81 67 55
Arbeidssted
Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane, Bergen kommune
Åsamyrane 289
5131 Nyborg
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image