Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en erfaren lege med interesse for pasientsikkerhet?
Statens helsetilsyn har nå ledig en fast stilling for lege med godkjent spesialitet innen somatikk. Stillingen er for tiden plassert i avdeling for operativt tilsyn.
Hovedoppgavene til avdelingen er for tiden bl.a. å utøve tilsyn:
 • etter varsler om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, der vi undersøker hendelsene på ulike måter 
 • med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helse- og omsorgstjenesten
 • i henhold til blodforskriften, forskrift om håndtering av humane celler og vev, og forskrift om humane organer til transplantasjon
 • med helse- og omsorgstjenestens håndtering av medisinsk utstyr ved ytelse av helse og omsorgstjenester
Videre skal vi legge til rette for og følge opp statsforvalternes tilsyn og videreutvikle tilsynsarbeidet i samarbeid med dem. 

Det pågår for tiden et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med å vurdere varselordningene til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Det vil derfor kunne bli endring i oppgaver knyttet til håndtering av varsler om alvorlige hendelser.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i avdelingens arbeid med håndtering av varsler og tilsynsmessig oppfølging etter alvorlige hendelser. Den tilsynsmessige oppfølgingen består blant annet av planlegging, gjennomføring av tilsyn og rapportskriving. 
 • Sammenstille fagkunnskap til bruk som faktagrunnlag i tilsyn
 • Vurdere virksomheters kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Bidra i videreutvikling av metoder for tilsyn
 • Sammenfatte, analysere og formidle erfaringer fra tilsynsarbeidet vårt både internt og eksternt
 • Informasjon og rådgiving til helse- og omsorgstjenestene og til pasient/brukere og pårørende 
 • Bistå statsforvaltere med faglig kompetanse
 • Ved behov bistå i arbeid med øvrige oppgaver både i avdelingen og Helsetilsynet
Medarbeidere i Helsetilsynet jobber på tvers i organisasjonen, og ansatte må påregne å lede og koordinere ulike arbeidslag på tvers av avdelinger og fagområder.

For mer informasjon, se lenke til søknadsportal. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statens helsetilsyn
Avdeling for operativt tilsyn
Kontaktpersoner
Navn: Mona Kaasa
Tittel: Underdirektør
Telefon: (+47) 21 52 99 47
E-post: mok@helsetilsynet.no
Navn: Morten Venberget
Tittel: Underdirektør
Telefon: 21 52 98 58
E-post: mov@helsetilsynet.no
Arbeidssted
Møllergata 24, Oslo
Møllergata 24
0179 OSLO