Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for plastikk-, hand- og rekonstruktiv kirurgi, har ledig ei fast stilling som lege i spesialisering i plastikkkirurgi.

Avdelinga har kvart år om lag 2 500 avdelingsopphald og nærare 11 000 polikliniske konsultasjonar. Avdelinga gjennomfører behandling innan alle fagfelt som inngår i utdanningsprogrammet for plastikkirurgi. Avdelinga har nasjonal behandlingsteneste for avansert brannskadebehandling og fleirregional behandlingsteneste for leppe- kjeve- ganespaltebehandling. 

Det er 5 avdelingar i kirurgisk klinikk:
*  Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi
*  Avdeling for gastro- og akuttkirurgi
*  Avdeling for karkirurgi
*  Avdeling for plastikkirurgi og brannskade
*  Avdeling for urologi

Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere norskkunnskap, både skriftleg og munnleg. Vedkommande som får tilbod om tilsetting må legge fram godkjend politiattest (vandel) jf. Lov om helsepersonell § 20a.

Ønsker ikkje kontakt med rekrutteringsbyrå eller annonseseljarar. Søknadar utanom WebCruiter vil ikkje bli behandla. 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåver i samsvar med nasjonale krav til spesialistutdanninga

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS-stilling i plastikkirurgi
 • Relevant sjukehuserfaring

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du er punktleg og påliteleg
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppa og ønskjer å vidareutvikle kompetansen din
 • Du arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar
 • Du viser fagleg tryggleik, tillit og respekt
 • Du beheld roen og klarer å prioritere i stressande situasjonar
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Vi søker ein driftig fagperson som likar å finne gode løysingar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Hans Christian Sylvester-Jensen
Tittel: Leiar
E-post: hans.christian.sylvester-jensen@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen