Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avdeling for poliklinikker er en del av Senter for psykisk helse og rus, og består av 10 poliklinikker samlet i Lovisenberggata 21 i Oslo. Vi er stolte av å være blant landets ledende fagmiljøer innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Poliklinikk Gamle Oslo 2 består av en svært kompetent behandlergruppe som i dag er 9 stykker i tallet, bestående av både psykiatere, psykologspesialister, psykologer og LIS-lege. Nå søker vi en motiverende og faglig trygg leder til seksjonen. Vi ønsker oss deg med solid faglig erfaring og gode lederegenskaper. Du evner å se helheten både i egen seksjon og avdelingen, og bidrar til å skape et engasjerende og utviklende miljø. Og ikke minst ser du ser sammenhengen mellom fornøyde ansatte og god kvalitet i pasientbehandling, og har dette som et overordnet mål i arbeidet.

Psykisk helsevern og rusbehandling utgjør en stor og høyt prioritert del av sykehusets virksomhet. Du vil oppleve å komme inn i et nytenkende og dynamisk fagmiljø, i hvor dyktige kollegaer og faglig mangfold gir gode diskusjoner og nye løsninger. Gjennom å være en inkluderende arbeidsplass med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse, har vi et klima for innovasjon og medbestemmelse. Korte beslutningsveier i vårt lokalsykehus tilrettelegger for dette.

Som leder for en av allmennpoliklinikkene vil du være del av Avdeling poliklinikks ledergruppe, bestående av 10 engasjerte ledere av poliklinisk virksomhet. Her vil fokus være på faglig god drift, samt på å rekruttere og utvikle gode medarbeidere. Sykehuset har et populært og godt ledertreningsprogram for ledere som du forventes å delta i. Dette er gir også mulighet til å bygge nettverk med ledere i andre deler av virksomheten til Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Hovedoppgaver:
 • Helhetlig lederansvar for en av våre poliklinikker knyttet til fag, drift, økonomi og personalansvar
 • Bidra til en dynamisk og utviklende ledergruppe
 • Realisere poliklinikkens oppgaver i tråd med sykehusets mål, strategi og kvalitetspolitikk
 • Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard
 • Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere
 • Klinisk aktivitet etter avtale
Kvalifikasjoner og egenskaper:
 • Høyere relevant utdanning
 • Relevant og solid faglig bakgrunn og interesse innenfor aktuelt fagområde, godt overblikk i krevende situasjoner
 • Opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet
 • Gjerne lederutdanning og/eller ledererfaring, men ingen krav
 • God til å kommunisere, både med ansatte og pasienter
 • Gode lederegenskaper; motivere, bygge team, sette retning og skape konsensus i prioriteringsprosesser
 • Evne å se både egen seksjon og helheten i avdelingen. Bidra til at ledergruppen utvikler god faglighet og gjør gode prioriteringer
 • God kunnskap om og forståelse for endringsprosesser, innovasjon og utvikling
 • Beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • Har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne, og har god evne til å planlegge, strukturere og organisere arbeidet
 • Liker varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kan identifisere seg med verdigrunnlaget til sykehuset
Vi tilbyr:

Stillingen byr på gode faglige utviklingsmuligheter, både psykisk helsevern faglig og ledelse, i et raust og trivelig arbeidsmiljø hvor respekt for kollegaer og pasienter står høyt. Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Rapporterer til:
Leder Avdeling poliklinikker, Elisabeth Frøshaug

Ved spørsmål om stillingen kontakt avdelingsleder Elisabeth Frøshaug på telefon 951 51 819 eller klinikksjef Hallvard Fanebust på telefon 924 21 770. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Frøshaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 951 51 819
Navn: Hallvard Fanebust
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 924 21 770
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO