Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bli barne- og ungdomspsykiater og jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv?

Her ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) kan vi tilby deg meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. ABUP gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. Vi er en stor avdeling og dekker hele Agder, med til sammen 7 kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister, samt en merkantil enhet som gir behandlerstøtte. I tillegg har vi en aktiv forsknings- og utviklingsenhet. Legegruppen møtes jevnlig, og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enhetene og lokasjoner.  

Poliklinikken i Lister har ledig ett vikariat for lege i spesialisering. Vikariatet har ett års varighet med mulighet for forlengelse. Vi søker LiS 3, men om du venter på LiS 1 er du også velkommen til å søke vikariat og bli kjent med det flotte faget vårt. Tiltredelse etter avtale. 

Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri

Poliklinikken i Lister er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 18 årsverk. Enheten har lokalisasjoner i Farsund og Flekkefjord. Oppmøtested er Farsund eller Flekkefjord. Stillingen er p.t. poliklinisk, men ambulant virksomhet må påregnes. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle tidligere spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Helhetlig utredning og diagnostisering av barn og unge 0-18 år
 • Behandling av barn, ungdom og familier med både (familie)terapeutiske og medikamentelle intervensjoner
 • Veiledning av foreldre
 • Samarbeid med andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten
 • Tett samarbeid og veiledning av samarbeidspartnere i første linje (kommunal helse, barnehage/skole, PPT, barnevernstjeneste)

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Du har fullført LiS1/ venter på LiS 1
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig
 • Du liker å jobbe både tverrfaglig i team og selvstendig
 • Du har kapasitet til å reflektere, reagere fleksibelt, tåle tvil
 • Du viser tilstedeværelse og engasjement
 • Du jobber pålitelig og er fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Dekking av utgifter i forbindelse med spesialiseringen
 • Arbeidstidsordningen er på dagtid (ingen vaktordning) med arbeidstid klokken 08:00- 16:00
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et helhetlig utdanningsløp som kan tilpasses individuelt, i Kristiansand
 • Engasjerte, faglig dyktige kollegaer og godt teamarbeidsklima
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Verdibasert ledelse
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Indra Laetitia Simhan
Tittel: Med. faglig rådgiver/ overlege
Telefon: 450 91 574
Navn: Siv Sandnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 957 22 327
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABU), poliklinikk Lister
Storgaten 25
4550 Farsund
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image