Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk søker LIS i indremedisinske fag

Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt. 

Medisinsk klinikk har et stabilt, stødig og kompetent overlegekollegium som bistår med god veiledning og supervisjon, og det er et godt etablert samarbeid med andre klinikker og spesialiteter. Det er etablert egne vaktordninger for nyresykdommer og hjertesykdommer. På dagtid er det akutt og mottaksmedisiner tilstede i akuttmottaket og egen nevrologisk vaktordning ivaretar mottak av slagalarmer. 

LIS legene i medisinsk klinikk er et godt lag som trives sammen i en hektisk hverdag. Ved vår avdeling tilbyr vi hele spesialistutdanningsløpet i generell indremedisin. For resterende fag vil det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak innen eller utenfor helseregionen for oppnåelse av enkelte læringsmål. For mer info om utdanningsløpet ved Nordlandssykehuset HF, se våre utdanningsplaner her.

En personlig  og tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Nå har vi ledige vikariater med varighet midten av oktober 2024. Oppstart etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid, sengepost og poliklinikk ved klinikkens seksjoner (hjerte, nyre, lunge, gastro, hematologi og infeksjonsmedisin)
 • Det må påregnes veiledning av LIS1 og supervisjon av medisinstudenter i 5. og 6. studieår fra Universitetet i Tromsø

Litt om å være LIS hos oss

Som LIS i Medisinsk klinikk vil du være en del av mellomvaktsjiket, med tilstedevakt hele døgnet. Overlegevakt for generell indremedisin betjenes av spesialister fra flere fagområder.

LIS utdanningen vår er satt i godt system innen alle fagene vi har utdanning i. Internundervisning og veiledning ligger i faste planer i klinikken, og det legges til rette for gjennomføring av læringsaktiviteter og obligatoriske kurs. Vi har utdanningsforløp innen de fleste indremedisinske spesialitetene. Arbeidsplanen til LIS legene utarbeides av egne dedikerte LIS leger, som gjør en fantastisk jobb når de setter sammen arbeidsplanen.  

Kvalifikasjoner

 • Godkjent turnustjeneste/LIS 1 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • Erfaring fra DIPS er en fordel, men opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Evne til medisinsk tverrfaglig teamarbeid
 • Evne til å håndtere stressende situasjoner på en god måte
 • Gode kommunikasjonsevner, både ovenfor pasienter og kolleger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Foruten selvfølgeligheter som gunstige pensjons- og forsikringsordninger og lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler vil vi trekke fram:

 • Et godt kollegialt miljø
 • En klinikk der LIS utdanningen er viktig og en prioritet
 • Vi har en stabil og høykompetent overlegegruppe
 • Vi er opptatt av å gi god opplæring og ønsker å trygge deg i rollen som LIS

Byen og foretaket vårt

Bodø er byen i vinden og med nærhet til det meste. Her er det kort vei fra jobb til både høye og lave fjelltopper, havet, kjøpesentre, sandstrender, konsertlokaler, klatrehall, flyplass og ikke minst hyggelige Bodøværinger. Gode skoler og barnehager har vi også i tillegg til Norges beste fotballag. Her er det godt å være og godt å bo, bare se her.
Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Her har vi både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner. Vi har et bredt kirurgisk tilbud og har videre fagmiljø og avdelinger innen i onkologi, revmatologi, nevrologi, fysikalsk medisin, barnemedisin og ulike spesialiteter innen psykiatri og et bredt diagnostisk tilbud innen lab og radiologi.

Nordlandssykehuset har et aktivt forskningsmiljø og det legges til rette om en ønsker å kombinere sin LIS stilling med forskning.  

Ved intern ansettelse i stillingen vil dette kunne generere ytterligere ledighet for vikariat.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Cecilie Vasset
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99602738
E-post: cecilie.vasset@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset HF
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image