Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Larvik tilbyr vi komplett ALIS forløp
 
Ønsker du å spesialisere deg i allmennmedisin under trygge og forutsigbare rammer?
Er du usikker på om du foretrekker å jobbe på legevakt, sykehjem, familiesenter, helsehus eller legekontor? Da er Larvik kommune et riktig sted for deg.
Vi har tre ledige stillinger som ALIS-leger og institusjonsleger i Larvik kommune. 

ALIS-lege
Som ALIS-lege får du mulighet til å rullere mellom kommunens ulike læringsarenaer som Larvik helsehus, sykehjem, familiesenter, legekontor, legevakt, fengsel og kombinasjoner av disse stedene. Dette gir deg unik kunnskap om ulike tjenesteområder i de kommunale helsetjenestene.

Du jobber i team med de andre kommunale legene. 

Helsehuset vårt er godkjent som institusjonstjeneste, som betyr at du kan gjennomføre hele ALIS-løpet i Larvik kommune. Du kan også velge å gjennomføre sykehustjeneste på den avdeling du ønsker på sykehuset i Tønsberg. 

Som ALIS får du god oppfølging av vår  ALIS-koordinator.

Du kan begynne som ALIS-lege ved disse fire stedene:
 • Larvik helsehus (ØHD, korttid og avklaring)
 • Rehabilitering
 • Sykehjem (langtids)
 • Legevakt
Institusjonslege
Vi ser også etter deg som ikke vil starte på spesialisering nå, men jobbe hos oss som institusjonslege på sykehjem. I Larvik kommune  har vi flere sykehjem med avdelinger for somatiske problemstillinger og andre for demens.

Spesialister kan også søke.

Vanligvis er det her mindre arbeidspress sammenlignet med  sykehus eller legekontor.

Arbeidsoppgaver
Generelt skal du blant annet:
 • Ha medisinskfaglig ansvar på respektive arbeidssteder / avdelinger
 • Drive diagnostikk og behandling av pasientene
 • Samarbeide med pårørende
 • Delta på tverrfaglige møter og samarbeide med kommunens andre yrkesgrupper
 • Gi supervisjon og veiledning til Lis1 og de som venter på et Lis1-løp
 • Delta på og bidra med internundervisning
 • Rapporterer og støtter seg til fagoverlegen for sykehjem og helsehus
ALIS
 • Eventuelt inngå ALIS-avtaler med kommunen
 • Delta på kurs og samlinger for ALIS
 • Delta på veiledningssamtaler, individuelt og i grupper

Kvalifikasjoner
 • Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du må ha gjennomført og fått godkjent LIS 1 tjeneste (Dette gjelder søkere til  ALIS stilling. Andre søkere som institusjonsstilling  må han minst autorisasjon (PreLIS). Vi foretrekker de som er LIS leger el. evt. spesialister, men dette gjøres ved vurdering av søknader)
 • Du er god til å kommunisere på norsk både skriftlig og muntlig 
 • Det er en fordel med førerkort klasse B 

Personlige egenskaper
 • Du har interesse for feltet allmennmedisin, med fokus på medisin som gir god livskvalitet
 • Du er faglig interessert og utviklingsorientert 
 • Du har forståelsen for viktigheten av profesjonsgrupper og er god til å samarbeide
 • Du er tydelig, trygg og kan jobbe selvstendig 
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal 
Vi legger vekt på personlig egnethet. 


Vi tilbyr
 • Gode, dyktige og hyggelige kollegaer 
 • Varierte oppgaver med faglig utvikling 
 • Ukentlig internundervisning og månedlig smågruppeaktivitet ved sykehjem og legekontor
 • Fagdager og simulering hos legevakt 
 • Konkurransedyktig lønn - ALIS begynnerlønn 930.000,- kr
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • Velferdsordninger 
Kommunen samarbeider med flere unge og engasjerte leger om å bygge opp et godt faglig miljø med blant annet fagdager, ukentlig undervisning, som også kan følges digitalt og hospitering.  

Viktig å vite før du starter hos oss:

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss! 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Helse og mestring
Kontaktpersoner
Navn: Einar Magne Walaker
Tittel: Kommuneoverlege, kliniske tjenester
Telefon: 92287720
E-post: einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Navn: Abdul Karim Hilli
Tittel: Fagoverlege
Telefon: 46625546
E-post: abdul.karim.hilli@larvik.kommune.no
Navn: Line Skorge
Tittel: Avdelingskoordinator legetjenesten
Telefon: 90513159
E-post: line.skorge@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Kliniske tjenester
Byskogveien 5
3257 LARVIK