Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er en av landets største mikrobiologiske avdelinger. Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189.
Avdelingen har særlig kompetanse innen molekylærbiologisk diagnostikk. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner: Seksjon for diagnostikk, Seksjon for medisin og FOU og Seksjon for spesialfunksjoner.

Stillingen er ved Seksjon for medisin og FOU. Seksjonen har medisinsk ansvar for all diagnostikk som utføres ved avdelingen, og har i tillegg mer spesielle oppgaver knyttet til de nasjonale referansefunksjonene for meticillinresistente Staphylococcus aureus MRSA, gruppe B streptokokker (GBS), tularemi og adenovirus. Seksjonen utfører og har utviklingsoppgaver innen helgenomsekvensering, bioinformatikk, metodeutvikling, persontilpasset medisin
og smittevern/ oppfølging av utbrudd.

Pr i dag er vi 27 medarbeidere ved seksjonen; bioingeniører, fagansvarlig bioingeniør, spesialbioingeniører, forsker/molekylærbiolog,
bioinformatiker, overleger i medisinsk mikrobiologi, leger i spesialisering og
seksjonsleder. Ved seksjonen er det 9,1 overlege-stillinger og 5 stillinger for LIS-leger. Det er pr i dag stort behov for flere spesialister innen medisinsk mikrobiologi ved avdelingen.

Dette er en fast LIS-stilling. Ønsket oppstart for stillingen er 15.januar 2024, eller etter nærmere avtale.

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver som beskrevet i utdanningsprogram for spesialistutdanning i mikrobiologi, herunder deltakelse i avdelingens vaktordning
 • Om nødvendig må den som tilsettes delta i undervisningen av medisinske studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnustjeneste eller del 1 av spesialistutdanningen (LIS 1)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en engasjert lege som kan tenke seg mikrobiologi som fag å spesialisere seg i 
 • Du må være god til å samarbeide, og du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Vi ønsker oss en initiativrik person, som forventes også å kunne delta aktivt i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid
 • Vi søker deg som er selvstendig og som trives i et aktivt og travelt miljø
 • Vi søker LIS som er fleksibel og endringsorientert

Vi tilbyr

 • En seksjon og avdeling med høyt faglig nivå
 • En seksjon og avdeling med trivelig og trygt arbeidsmiljø, med godt læringsmiljø for LIS
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode bank, pensjons og forsikringsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Hanne Ringkjøb Skjeldstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99779327
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Harald Harådetsvei 13
7030 Trondheim