Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å jobbe med barn, ungdom og deres familier, bidra til bedret psykisk helse og gjøre en forskjell, så anbefales du å søke denne stillingen. 

Ved BUPP Sarpsborg har vi ca. 22 behandlerstillinger totalt. Kollegene dine vil være psykologer, pedagoger, sosionomer eller tilsvarende og flere fra din egen faggruppe.

De fleste i de andre faggruppene har klinisk videreutdanning/spesialisering innen psykisk helsevernarbeid for barn og unge eller har påbegynt spesialiseringen. 

Målgruppen for poliklinikken er barn og unge i alderen 0 -18 år ved inntak. De må være i behov av hjelp som ikke kommunen kan ivareta. De har enten en kjent psykisk lidelse eller står i fare for å utvikle dette. Vi arbeider i tverrfaglige basisteam og du vil alltid ha kompetente kolleger å samarbeide med. Hos oss starter alle utrednings- og behandlingsforløp med to behandlere og  vi vurderer deretter videre behov.

For tiden arbeides det med å etablere et FACT-ung team i  samarbeid med Sarpsborg kommune. 20 % av den ene stillingen er aktuell å knytte til dette teamet. Teamet er et samarbeidprosjekt mellom Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, BUPP Sarpsborg og Sarpsborg kommune, Team psykisk helse, barn og unge.

FACT-ung teamet består av ansatte fra både spesialisthelsetjeneste (BUP) og kommunehelsetjeneste. FACT-ung er en tverrfaglig, oppsøkende tjeneste som arbeider på de arenaene barn og unge oppholder seg. Målgruppen er barn og unge med, eller mistanke om alvorlige psykiske lidelser og deres familier. De må være i behov av langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester og ha rett til helsehjelp både i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Teamet arbeider på de arenaene der ungdommene deltar, eksempelvis hjem, skole, arbeid og aktivitet. Teamet samarbeider med familier, nettverk og andre instanser.
Ansatte i teamet skal understøtte den enkeltes mestrings- og bedringsprosess og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser. Teamet skal bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon for å opprettholde skolegang, aktivitet og arbeid. Teamet skal jobbe recoveryorientert med fokus på ungdommens ressurser, familie, sosiale relasjoner, skole, arbeid og aktivitet.
 
FACT-modellen krever et høyt kvalifisert team som kan dra nytte av hverandres kompetanse, erfaringer og arbeide aktivt og tett sammen. Teamet skal være tverrfaglig, bestående av overlege, psykologspesialist/psykolog, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet personell, erfaringskonsulent og evt. jobbspesialist.
 
FACT- ung skal gi fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende og andre samarbeidspartnere utover kontortid og hverdager. Arbeidet er i hovedsak ambulant, for å kunne møte ungdommene på de arenaene de deltar.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til nasjonale pasientforløp for barn og unge, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Poliklinisk og ambulant utredning og behandling. Ved behov for døgnbaserte tjenester henvises pasienten internt i avdelingen
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid ved seksjonen
 • Samarbeid med andre seksjoner i avdeling BUP
 • Samarbeid med kommunale tjenesteytere heri noe arbeid i FACT ung
 • Samarbeid med kommunalt barnevern og barnevernsinstitusjoner

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende faglige retningslinjer og nasjonale pasientforløp for barn og unge
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern for barn og unge 
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet DIPS

Personlige egenskaper

Du som søker stillingen bør:

 • Like å samarbeide med andre fagpersoner og samtidig mestre selvstendig arbeid
 • Kunne balansere seriøsitet og faglighet med humor og latter rundt lunsjbordet
 • Kunne bidra med egne meninger og kompetanse og samtidig være åpen for andres innspill og bruke disse til pasientens beste og egen læring
 • Være en stabil kollega som er til å stole på og samtidig evne å be om innspill, hjelp og bistand ved behov
 • Evne å innrette seg etter gjeldende regler og rutiner og samtidig være fri til å stille spørsmål og bidra til utvikling
 • Være åpen, respektere forskjeller og kunne trekke i lag ved å by på egen kunnskap og kompetanse   
 • Mestre en travel arbeidshverdag med høyt arbeidspress 
 • Ha interesse for å arbeide med barn og ungdom og deres familie/foresatte
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Hyggelige og dyktige kolleger
 • Et godt faglig nivå og en god arena for læring og utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En aktiv og travel arbeidshverdag med meningsfylt innhold
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Thorbjørn Pedersen Haglo
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 930 39 185
Navn: Ragnhild Lund Jensen
Tittel: Klinisk vernepleier/stedfortreder
Telefon: 907 33 037
E-post: rajens@so-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg - FACT ung
Glengsgata 19
1706 Sarpsborg
Søk på stillingen