Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

 

BUPA ved Sykehuset i Vestfold er kjent for å være tidlig ute med utvikling av tilbud. Vi har flere spesialiserte tilbud, blant annet et svært godt behandlingstilbud innen spiseforstyrrelse, 4- dagers behandling for angst/OCD, familieteam, DBT-team og eget sped/småbarns- og nevroteam. Døgnseksjonen har utviklet gode alternativer til innleggelse, slik at flest mulig kan få behandling der livet skal leves. I generell poliklinikk tilbyr vi blant annet emosjonsfokusert ferdighetstrening til foreldre og det er høy kompetanse innen traumebehandling. Mange behandlere har ulike videreutdanninger/kompetanser. Legegruppa er stor og variert, med 15 overlegestillinger og 10 stillinger for lege i spesialisering. Vi er stolte over god kontinuitet over mange år, med erfarne overleger på alle seksjoner. Som overlege får du mange og varierte arbeidsoppgaver og vi ser etter deg som er faglig engasjert, liker å yte litt ekstra, har initiativ og kan tenke deg å bidra i videre utvikling av avdelingen. Vi har lokasjoner både i Tønsberg og i Larvik.

Vi har ledig 2 faste stillinger som overlege. En stilling er tilknyttet Spiseforstyrrelsespoliklinikken, den andre vil være tilknyttet en av våre allmennpoliklinikker (Tønsberg eller Larvik). Dersom du er i siste del av spesialiseringen eller har spesialistgodkjenning i psykiatri, er du også velkommen til å søke!

 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss

Arbeidsoppgaver

Som overlege er du sentral i seksjonens kliniske arbeid med utredning og behandling av barn, unge og deres familier. Kompetansen din er særlig viktig i differensialdiagnostiske vurderinger, og i å bidra til å skape retning for utredningen og behandlingen i egne og andres saker. Det å bidra med spesialistkompetansen inn i ulike deler av avdelingen er sentralt, inkludert spesialistvurderinger/erklæringer. Du vil få veiledningsoppgaver av LIS og andre kollegaer, i tillegg til undervisningsoppgaver. Du inngår i til enhver tid gjeldende vaktordning, p.t. 11-delt vakt lørdager og søndager 09-14 og helligdager.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri. Søkere i siste fase av spesialisering eller med spesialistgodkjenning i psykiatri kan også søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Erfaring/interesse for generell poliklinikk er ønskelig
 • Interesse for/kompetanse innen spiseforstyrrelser, familie-/systemarbeid er ønskelig
 • Det er fordel at du har god systemforståelse og kjennskap til DIPS og Metavision
 • Det er en fordel om du har erfaring med forbedringsarbeid/forskning

Personlige egenskaper

 • Liker å arbeide i team, er fleksibel og interessert i å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er faglig engasjert og holder deg oppdatert, og har god evne til å lede faglig arbeid.
 • Er utviklingsorientert og har god systemisk forståelse
 • Har god arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide både tverrfaglig og selvstendig
 • Har godt humør og god refleksjonsevne.

Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.

Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 

Vi tilbyr

 • Vi har et stort miljø med overleger med ulike spesialkompetanser. Det vil væremuligheter for å på sikt kunne spisse oppgaver innen interesseområder i tillegg til de generelle oppgavene
 • Vi har et fagmiljø med spesialkompetanse bl.a. innen spiseforstyrrelse, 4-dagers behandling for angst/OCD, sped- og småbarnsteam, robust DBT-team, familiebehandling, intensivt, ambulant ungdomsteam tilknyttet døgnposten
 • Arbeidsmiljøet er preget av engasjerte og kompetente fagpersoner og godt samarbeid på tvers
 • Mulighet for deltakelse på internasjonale konferanser som feks ESCAP i regi av regionalt utdanningsutvalg
 • Vestfold er et godt sted å bo og jobbe, med nærhet til flott skjærgård, gode kulturelle tilbud, korte avstander mellom byene og kort avstand til flyplass
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Eileen Christine Lund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 417 03 093
E-post: eileen.lund@siv.no
Navn: Trond Velken
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 416 41 037
E-post: trond.velken@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Sykehuset i Vestfold HF søker spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Anton Jenssens gate 2
3125 Tønsberg