Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ny fastlegehjemmel (0-liste) ved Kambo legesenter
Listelengden er på 600 pasienter, med mulighet for øke på sikt hvis ønskelig. Det er tenkt kurativt arbeide 3 dager per uke og ordning for kollegial ø-hjelpsdekning ikke-kurative dag. 
 
Kambo legesenter har i dag fem fastleger hvor tre er spesialister i allmennmedisin. Kontoret ligger på Kambosenteret  i Moss med kort vei til E6 og god tilgang til parkering. Kontoret er velutstyrt, inkludert, EKG, spirometri, utstyr til gynekologi og småkirurgi. Vi har PRIDOK journalsystem og Medipay betalingssystem. Flinke, stabile medarbeidere og meget godt kollegialt miljø. Legekontoret har fokus på å ha et godt arbeidsmiljø for alle der trivsel er i fokus, dette gjelder ikke minst for pasientene.

 
Ny fastlegehjemmel (0-liste) ved Vidsyn legekontor
Listelengden er på 1000 pasienter, men kortere liste kan vurderes.
 
Vil du jobbe sammen med tre kolleger og ha fokus på pasientene og ikke administrativt arbeid? Da har vi stillingen for deg! Som fastlege ved Vidsyn legekontor vil du være likeverdig partner som øvrige leger og har ingen driftsoppgaver da vi har avtale med Helsekontor Forvaltning som står for dette og sørger for alt blir drevet i henhold til regelverket og retningslinjer. Legekontoret har nettopp flyttet inn i nye lokaler og er veldrevet med gode samarbeidsrutiner, moderne utstyr og EKG-apparat, spirometri, velutstyrt laboratorium, eget rom for småkirurgi. Vi benytter Hove Total journalsystem (skyløsning), og holder til nye og moderne lokaler. Vidsyn legekontor ligger sentralt i Moss sentrum med kort avstand til tog og bussforbindelse, og god tilgang til parkering.
 
Felles for begge hjemlene:
Moss kommune søker etter leger som ønsker å være selvstendig næringsdrivende, og de som tilsettes må akseptere legesentrenes internavtaler og selskapsavtaler. Felles for begge hjemlene er at de er 0-lister, men det er få ledige liste plasser i Moss og de fleste fastlegene i Moss har ventelister og flere ønsker å redusere listelengden. Hjemlene kvalifiserer grunntilskudd de to første årene så lenge antall pasienter på listen er under 500. Moss kommune kan tilby tilrettelagt ALIS-løp og tilskudd for ikke spesialister.
 
Kvalifikasjoner 
Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt. 
 
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. Politiattest må fremlegges før avtaleinngåelse. Fastleger plikter å delta i felles legevakt for mosseregionen, lokalisert i Moss.
 
Søke på fastlegehjemmelen
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Den som søker bes opplyse om hvilken hjemmel en søker på.
 
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
 
Søknadsfrist: 27.11.23
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: John Ødegård
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48996102
E-post: john.odegard@moss.kommune.no
Navn: Fredrik Hassel
Tittel: Fastlege ved Kambo legesenter
Telefon: 91925003
E-post: fredrikhassel@hotmail.com
Navn: Silje Bø Andersen
Tittel: Fastlege ved Vidsyn legekontor
Telefon: 93429165
E-post: siljeband@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirkegata 15
1531 MOSS