Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Poliklinikk 3 utreder og behandler allmenpsykiatriske pasienter med blant annet ulike typer angst, depresjon, bipolare lidelser, psykoser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, traumer og ADHD.
Enheten samarbeider nært med øvrige enheter i DPS Gjøvik, andre deler av psykisk helsevern, fastleger, kommunal psykiatritjeneste, legevakt, somatisk sykehus, pårørende, barnevern, NAV, med flere.

DPS Gjøvik er for tiden inne i en spennende faglig utvikling hvor vi utreder og utvikler mer tematisk organisering av poliklinikk, og ser på hvordan vi kan styrke samhandlingen med kommunene i behandlingsforløpene.
Poliklinikkene på Gjøvik er samlokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset. Enhetene har et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi har behandlerstillinger med psykologer, psykologspesialister, overleger, leger i spesialisering, samt ansatte med bachelor og relevant videreutdanning som spesialsykepleiere, kliniske sosionomer og spesialvernepleiere. Enhetene har team for tidlig avklaring, allmenn psykiatriske team, TSB og LAR, akutt-ambulant team, FACT, DBT-team, 4-dagers behandling (B4DT), ulike gruppetilbud, e-mestring og mer. 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av spesialistoppgaver.
 • Være førende i behandling av allmenpsykiatriske pasienter i poliklinikken.
 • Medisinsk ansvarlig.
 • Tidlig avklaring av henviste pasienter.
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Utredning og behandling.
 • Deltakelse i faglig nettverk med spesialister i andre avdelinger i Sykehuset Innlandet.
 • Tett samarbeid med øvrige overleger i enhetene.  
 •  Veiledning og undervisning av øvrige personalet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri, LIS som snart er ferdig spesialist kan søke.
 • Relevant klinisk erfaring. 
 • Stillingen forutsetter kompetanse på TUD.
 • Beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil være avgjørende for ansettelsen.   
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig.  
 • Ønske om å bidra i faglig utviklingsarbeid sammen med andre lokalt og nasjonalt.
 • Fleksibel, høy arbeidskapasitet, og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.  

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å påvirke faglig utvikling.
 • Være førende for poliklinikkens behandling av pasienter i samarbeid med våre spesialister.
 • Konkurransedyktig lønn og fleksible arbeidsbetingelser.
 • Dagstilling med fri i helg og høytider.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Laila Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 98835129
E-post: Laila.hansen@sykehuset-innlandet.no
Navn: Svein Martin Luth
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90224635
E-post: svein.martin.luth@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
DPS GJØVIK, POLIKLINIKK 3, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 19
2819 Gjøvik