Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å jobbe med skikkelig dedikerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø?                                                                                                                            Høres ekte tverrfaglig arbeid i et engasjert fagmiljø med en høyst aktuell pasientgruppe, de eldre med psykiske lidelser, interessant ut?                    Da vil vi gjerne at du leser videre og vurderer å jobbe sammen med oss!

Psykiatrisk avdeling har ledig fast 100% stilling for overlege med arbeidsplassering i Alderspsykiatrisk seksjon.
Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også kunne bli vurdert. 

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 millioner kr. Klinikken består av 5 avdelinger, Avdeling Sør, Avdeling Nord, Psykiatrisk avdeling, Rusavdeling og Fag-, forsknings- og utdanningsavdeling. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet.

Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Alderspsykiatrisk, Sikkerhetspsykiatrisk og Akuttpsykiatrisk seksjon.

Alderspsykiatrisk seksjon består av;:
• Alderspsykiatri døgnbehandling med 14 døgnplasser
• Alderspsykiatrisk poliklinikk

Målgruppen er personer over 65 år med nytilkommet psykisk lidelse; depresjon, angst, psykose og/eller ulike demenstilstander med psykiatrisk symptomatologi. Døgnenheten har fokus på utredning og behandling. Gjennomsnittlig innleggelsetid er ca 7 uker. Alderspsykiatri poliklinikk gjør utredning poliklinisk ved å ta imot pasienter til konsultasjoner i egne lokaler i Tromsø, ved besøk hjemme og på sykehjem. Til kommunene i Finnmark og Ofoten drives regelmessig ambulering.

Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i utredningen i tillegg til det profesjonelle nettverket. Samarbeidspartnere er pårørende, den kommunale helsetjenesten og distriktspsykiatriske sentra. Opptaksområdet er alle kommuner i Finnmark, Troms og Ofoten.

Spesialisten vil være en del av enhetens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer leger, psykologer, sykepleiere/miljøterapeuter, helsefagarbeidere, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Ønskelig at overlege bidrar ift ambulering
 • Deltakelse i vaktordning (bakvakt) er ønskelig
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten
 • Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter
 • Seksjonens overleger må bistå andre enheter ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig utvikling
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Deltakelse i vaktordning (bakvakt) 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Charlotte Goll
Tittel: Seksjonsloverlege
Telefon: 777 54578
E-post: charlotte.bjornskov.goll@unn.no
Navn: Siren Hoven
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99532129
E-post: siren.hoven@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø
Søk på stillingen