Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Østensjø har 40 fastlegeavtaler og tre LIS1 fordelt på 11 ulike legekontor.  

Bydelen har nå ledig hjemmel for fastlege ved Bryn Senter Legekontor med oppstart fra 01.05.2024.

Bryn senter legekontor er lokalisert i 6. etasje i Helsebygget på Bryn senter. Kontoret ble etablert i 2010 og består i dag av fire erfarne fastleger. Tre av fastlegehjemlene har fulle lister, og vår nyeste kollega startet opp i nullhjemmel 01.09.2023. Vi har romslige kontorer og moderne lokaler med godt utstyrt laboratorium, kjøkken og lunsjrom. Vi har direkte adgang til senteret og de fordeler det gir med butikker, kafeer og andre tilbud. Alle ansatte har egen parkering. Det er ellers buss og T-banestopp innen få minutters gange. Det er enkel adkomst til kontoret med heis for funksjonshemmede og rikelig med parkeringsplasser for pasientene.

Legekontoret er organisert som DA og benytter WebMed som journalsystem fra 09.11.2023. Listen som nå er ledig har listelengde på 1400 pasienter og er per dags dato full. Det er mulighet for overtakelse av listen tidligere enn 01.05.2024 etter nærmere avtale.

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. Ytterligere informasjon om kontorets drift/ økonomi og organisering vil meddeles kandidater som kalles inn til intervju.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder før tiltredelse. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å skape en god arbeidsplass sammen
 • Høy faglig kompetanse og motivasjon til videre læring og oppdatering, med det mål å levere gode helsetjenester for våre pasienter
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid

Vi tilbyr
 • Fastlegehjemmel i en attraktiv bydel med dyktige kolleger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Ingvild Marie Grøndalen
Tittel: Fastlege ved Bryn Senter legekontor, hjemmelshaver
Telefon: 21095600
E-post: post@brynmed.no
Navn: Minna Saanio
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
E-post: minna.saanio@bos.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bryn senter legekontor
Østensjøveien 79
0667 OSLO