Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig fast stilling for lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer. Tiltredelse 1. februar eller etter avtale. Ved intern tilsetting kan det bli ledige vikariat av kortere eller lengre varighet.

Øre-nese-hals ved UNN har regionansvar for kreftbehandling og vi driver en helhetlig kreftomsorg for pasienter med hode-/halskreft. Vi driver høyspesialisert behandling i alle grener av otorinolaryngologi og også oralkirurgi. Som universitetssykehus er vi avhengige av å være i forkant av utviklinga og vi betoner viktigheten av forskning. Vi har et aktivt forskningsmiljø med høy kompetanse på audiologi, kreftforskning og oralkirurgi, og utstrakt samarbeid med Universitetet i Tromsø på forskning og utdanning av medisinstudenter. Samtidig er vi lokalsykehus for Tromsøs befolkning, og dette gir en stor spennvidde i pasient- og sykdomspanoramaet. Tjeneste ved øre-nese-hals i Tromsø vil oppfylle alle kompetansemål for spesialiseringa. Det er en viss funksjonsfordeling mellom de ulike lokalisasjonene i Narvik, Harstad og Tromsø. Kandidater som senere kan jobbe i Harstad eller Narvik vil bli særskilt vurdert.  

Se også Utdanningsplaner i UNN.

For fast stilling gjelder følgende:

Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF

Arbeidssted fase 2 - Etter oppnådd spesialistgodkjenning vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • vakt
 • bidra til progresjon i eget utdanningsløp
 • bidra faglig igjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • bidra til pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i forskning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Du trenger god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du er utadvendt og diplomatisk.
 • Du har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppa og deres pårørende.
 • Du er tålmodig.
 • Du samarbeider godt på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Du er motivert for å arbeide lenge i UNN.

Vi tilbyr

Ei solid utdanning med tydelige krav og forventninger  ●  veileder under spesialistutdanninga  ●  stimulerende arbeidsmiljø i ei aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning ● fokus på faglig og personlig utvikling der vi tar vare på hverandre og spiller hverandre gode ●  moderne utstyr ● nært og godt samarbeid med andre avdelinger og sykehus i regionen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Torgrim Fuhr
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 47029292
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen