Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Eigersund kommune har tre ledige avtalehjemler som allmennlege i fastlegeordning. 

Vi søker nå faglig dyktige kollegaer som er motiverte til drive privat praksis, og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi søker deg som har norsk autorisasjon som lege, fullført turnustjeneste/LIS-1 eller tilsvarende godkjennelse av helsedirektoratet til å praktisere som allmennlege, og politiattest ikke eldre enn tre måneder. Har du i tillegg gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, er vi svært interessert i din søknad. Førerkort klasse B er ønskelig.
 
Eigersund kommune er registrert utdanningsinstitusjon, og kan legge til rette for ALIS-stilling, med tilpasset listestørrelse og tilskuddsordninger til kurs og veiledning. Som ALIS-lege kan du drifte som privat næringsdrivende med gode tilskuddsordninger.

Fastlegene i Eigersund kommune har daglegevakt på skift fra eget kontor. På kveld, natt og helg er Eigersund kommune med i Dalane interkommunale legevakt, som er lokalisert i Egersund. Legevakten er samlokalisert med ambulansetjenesten, og er bemannet med sykepleiere. Fastlegene går legevakt etter oppsatt turnus, ca 1-3 vakter per måned.

Vi tilbyr blant annet:
  • Tilrettelegging og gunstige ordninger etter avtale ved oppstart
  • Mulighet for ALIS-avtale for de som trenger å spesialisere seg
  • Faglig fellesskap og hyggelige kolleger
  • Dyktige og erfarne helsesekretærer
     
Om hjemlene:  NB! Det må opplyses hvilken hjemmel / hvilke hjemler søknaden gjelder.

En hjemmel er lokalisert hos Egerlegene i fellespraksis med tre andre leger, listelengde er 1050 pasienter, det er p.t. tilknyttet 392 listepasienter. Denne listen har ikke vikar, men pasientene ivaretas av annen lege.
                         Kontakt:  Tidligere hjemmelsinnehaver Terje Aarsland, tel. 915 96 678 eller kommuneoverlegen tel. 920 81 879
 
De to øvrige hjemler er lokalisert på Blandeverket legesenter i fellespraksis med tre andre leger:
-       Den ene listen er på 1250 pasienter, og det er p.t. 736 pasienter tilknyttet. Denne listen har vikar.
                         Kontakt:  Tidligere hjemmelsinnehaver Lars Peter Fjerdingstad, tel 934 95 eller kommuneoverlegen, tel. 920 81 879
       Den andre listen er på 1000 pasienter, og det er p.t. tilknyttet 512 pasienter. Denne listen har ikke vikar, men pasientene ivaretas av andre leger.
                         Kontakt:  Tidligere hjemmelsinnehaver Carina Lindøe Larsen, tel 934 91 661, eller kommuneoverlegen, tel. 920 81 879

Det er ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemlene på nåværende tidspunkt.

Økonomi:
Det vil bli fremsatt krav fra tidligere hjemmelsinnehavere om overdragelsessum for goodwill, inventar og utstyr ved overdragelse av virksomheten til tiltredende lege. Dette avtales privat mellom legene.  Se ellers vilkår og regler for hjemmelsoverdragelse i rammeavtalen mellom KS og legeforeningen (ASA 4310). 

Om kommunen:
Eigersund kommune har rett over 15 000 innbyggere, hvor brorparten bor i Egersund by. Eigersund er den største av de fire kommunene i Dalane regionen, som er den sørligste delen av Rogaland og har rundt 25 000 innbyggere.

I Eigersund kommune er det i dag 14 fastlegehjemler, samt en LIS-1 lege.  Allmennlegetjenesten er beskrevet i egen plan godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eigersund kommune
Kontaktperson
Navn: Bjarne Rosenblad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 920 81 879
Arbeidssted
Egerlegene / Blandeverket legesenter
4372 EGERSUND
Søk på stillingen