Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling på Lillehammer er en generell medisinsk avdeling med grenspesialister innen kardiologi, lungesykdommer, nefrologi, hematologi, infeksjonssykdommer, gastroenterologi og akutt- og mottaksmedisin. Det er 23 overlegestillinger ved avdelingen, 14 LIS2/3 og 10 LIS1. Sykehuset er akuttsykehus for ca. 90.000 mennesker innen kirurgi og indremedisin, og har ellers både egen barneavdeling, kvinneklinikk og nevrologisk avdeling. 

 

Medisinsk avdeling søker sommervikarer for sommeren 2024, vikar for lege i spesialisering. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av postarbeid under supervisjon 
 • For noen vikarer vil det kunne bli aktuelt med vakter i akuttmottaket, opplæring vil bli gitt 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha lisens. Lisens må foreligge før oppstart av vikariat. 
 • Søker må kunne jobbe minst 4 uker sammenhengende i sommerferieperioden uke 25 - 34 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Veiledning og supervisjon 
 • En trivelig avdeling med høyt tempo, hyggelige kollegaer og meget kompetente fagpersoner.
 • Et ypperlig sted for yngre kollegaer til å bygge indremedisinsk erfaring.
 • Medisinstudenter som etter ansettelse fullfører og består studiet, vil gis stilling som lege uten turnus og lønnes i tråd med det. 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Bøhmer
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41907719
E-post: ellen.bohmer@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer