Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Det grunnleggende for vår virksomhet er foretakets verdier: kvalitet, trygghet og respekt. Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver.

Sykehuset Levanger er et mellomstort lokalsykehus med akutt- og traumefunksjon med et opptaksområdet på ca. 100 000 innbyggere. Sykehusets størrelse gir varierte og interessante oppgaver, men ikke større enn at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. Vi har barneavdeling med egen kuvøsepost, og spesialister på de fleste fagområder innen medisin og kirurgi.
Sykehuset har 9 moderne operasjonsstuer, generell intensiv med 7 senger (inkl. luftsmitteisolat), 4 senger for tung overvåking, i tillegg til oppvåkningsenhet med 8 senger.
Sykehuset har også egen seksjon for medisinsk overvåking.

Avdeling for anestesi og intensivmedisin er organisert i Kirurgisk klinikk sammen med avdelingene for akuttmedisin, kirurgi, ortopedi og onkologi. 
Anestesiavdelingen har 14 legestillinger med 7 overleger og 7 LIS.

Utdanningsløpet som spesialist foregår i avdelingen vår og spesialisering gjennomføres etter avtale på St. Olavs Hospital i Trondheim. Du kan lese mer om spesialiseringen i anestesiologi her.

Arbeidsoppgaver

 • Anestesi av ortopediske, kirurgiske og gynekologiske pasienter, samt tannbehandling og ØNH inngrep
 • Anestesi utenfor operasjon -og intensivavdelingen (elektrokonvertering / MR- undersøkelse)
 • Daglig drift ved Intensiv og ved postoperativ seksjon, deltagelse i mottak av dårlige pasienter
 • På vakt har man ansvar for all anestesivirksomhet på sykehuset, inklusive intensiv medisinsk behandling
 • Etter opplæring vil du få en rolle i prehospitalt arbeid i form av bakkebasert intensivtransport og utrykninger i nærområde
 • Bidra i avdelingens undervisningsprogram og etter hvert undervisning av nye kolleger og medisinstudenter
 • Bidra til å øke kompetansen i avdelingen og holde prosedyrer oppdatert

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Tidligere anestesierfaring  og forskningskompetanse vektlegges
 • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er sentralt i møte med kolleger, pasienter og pårørende
 • Evne til å lede team og å være strukturert og rolig i akutte situasjoner
 • Faglig interessert, motivert og  lærevillig
 • Evne til å jobbe nøyaktig  og  effektivt  med pasientsikkerhet i fokus
 • Anestesi er et vaktintensivt fag , evne til å tåle vaktbelastning  er nødvendig

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger
 • Muligheter til forskning
 • Gode muligheter til faglig utvikling via deltagelse på faglig relevant kurs og kongresser
 • Hyppige BEST øvelser
 • Muligheter til å hospitere prehospitalt
 • Supervisjon og veiledning ihht til kravene i LIS utdanning av kolleger med relevante SSAI videreutdanning
 • For kvalifiserte søkere som ikke får tildelt fast stilling, er det mulighet for vikariat på inntil 2 år
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Pap Szilveszter
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 97900123
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for anestesi og intensivmedisin, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger