Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri?

Eller har du norsk autorisasjon som lege og er i sluttfasen av spesialiseringsløpet?

Da søker du stilling ved VPP Karasjok - her får du spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø!

Karasjok ligger omtrent midt i Finnmark fylke og er stedet hvor sametinget har sitt hovedkontor! Det er omtrent 7 mil til Lakselv flyplass der du finner direkteruter til Oslo og Tromsø. Finskegrensen ligger kun et par mil unna. Etter 2,5 time med bilkjøring mot øst kommer du til Tana og Nesseby og dersom du kjører mot vest kommer du til Alta eller Hammerfest. 

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) yter spesialisthelsetjeneste med poliklinisk tilbud, samt undervisnings- og veiledningstilbud. VPP har et prosjektsjektløp med Digitalt FACT team i to år framover. Ved enheten har vi tre overlegestillinger. Poliklinikken har sammen med Døgnenheten ansvar for TUD oppfølging, og samarbeider nært med Universitetssykehuset i Tromsø.

Poliklinikken er organisatorisk innplassert under Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet. Øvrige enheter i SANKS er Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet som alle er lokalisert i Karasjok.

SANKS er en del av Sámi klinihkka, som i 2020 ble en egen klinikk etter en omorganisering i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet. SANKS er også godkjent som utdanningsinstitusjon innen PHV/TSB. 

I Karasjok får du fantastiske friluftsmuligheter rett utenfor kontor- og stuedøra - kombinert med en spennende stilling. Nærheten gjør at du slipper å bruke dyrebar fritid på logistikk og administrasjon, og heller kan nyte fritiden slik Du ønsker. Her lever vi Det Gode Liv med midnattssola om sommeren, og nordlyset om vinteren. Les mer om Karasjok her .

Er du interessert? Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss for nærmere informasjon om dine faglige muligheter og øvrige vilkår for stillingen!

Sjekk også lengre ned i annonsen (under Vi tilbyr) noen av de mange fordelene du får ved å flytte til Finnmark og jobbe ved Finnmarkssykehuset:-)

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Oppfølging av TUD pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning
 • Gi veiledning både internt og eksternt
 • Mulighet til å jobbe i et flerkulturelt område med fagutvikling og forskning som en del av stillingen
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri
 • Leger i slutten av spesialiseringsløpet oppfordres også til å søke
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke -nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • Ved lik kompetanse vil søker med kunnskaper i samisk språk og/eller kultur bli foretrukket
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for å jobbe i et tverrfaglig team, samt et aktivt og flerkulturelt miljø
 • Førerkort til bil er en fordel
 • Førerkort til snøskuter kan gjøre livet i Finnmark mer fartsfullt og artig
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Finnmarkssykehuset HF ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir deg gratis barnehage, 12 timer gratis SFO per uke, årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år, skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år og billigere strøm. For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for forskning og fagutvikling
 • Mulighet for å avtale deler av stillingen som hjemmekontor
 • Finnmarksavtale med bl.a. ekstra lønn og permisjon i 4 måneder hvert 3. år kan tilbys etter avtale
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Hjelp til å finne bolig
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Edit Johnsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 48292612
E-post: edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Tonje Samuelsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: (+47) 90868146
E-post: Tonje.samuelsen@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Voksen Psykiatrisk Poliklinikk, DPS/SANKS, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Avjuvargeidnu 180 B
9730 Karasjok