Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du et helhetlig perspektiv og er interessert i tverrfaglig samarbeid? Ønsker du å være med i utviklingen av fremtidens rehabiliteringstilbud?

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – Fysikalsk medisinsk avdeling med lokalisasjon Kysthospitalet, Stavern - har nå ledig et års vikariat som LIS med oppstart så raskt som mulig. 

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR), Kysthospitalet, vektlegger forskning og utvikling av tilbud i samarbeid med brukere. Et bredt perspektiv på funksjon, en individuell tilnærming og en høy grad av pasientmedvirkning gir et godt grunnlag for økt funksjonsevne og opplevelse av mestring. 

KFMR er et ledende behandlings- og kompetansemiljø, som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Klinikken har tre avdelinger som har lokasjon på Kysthospitalet i Stavern, akuttsykehuset i Tønsberg, Larvik Sykehus  og  poliklinikk på Vear. Vi har tilbud til et bredt spekter av problemstillinger innen nevrologisk rehabilitering, kreft- og ortopedisk rehabilitering, rehabilitering etter intensivopphold samt fysikalsk medisin. KFMR har regionale funksjoner innen spesialisert rehabilitering, er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt er akkreditert i henhold til de internasjonale standardene til Commission of Rehabilitation Facilities, CARF.  Du kan lese mer om våre avdelinger her

Du kan lese mer om spesialistutdanningen her.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk med utredning og vurdering
 • Deltakelse i vaktordning 
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a.

Personlige egenskaper

 • Du har et stort faglig engasjement og interesse for å videreutvikle tilbud innen fagfeltet rehabilitering og fysikalsk medisin
 • Du jobber systematisk og målrettet
 • Du er nytenkende og fleksibel
 • Har gode evner til både selvledelse og samarbeid
 • Helhetstenkende og genuint interessert i mennesker
 • Opptatt av tverrfaglig samarbeid og å nå resultater i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø innen et fagfelt som er i en spennende utvikling
 • En arbeidsplass med en flott og unik beliggenhet
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
  Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Horsdal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95271504
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold HF
Kysthospitalveien 61
3294 STAVERN