Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10,8 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no.  
(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Kreftklinikken er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter, stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal), stråleterapienhet og avdeling for undervisning og forskning. I samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, har klinikken stort fokus på gjennomføring og utvikling av undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset. Forskningsaktivitet ved Kreftklinikken organiseres i tett samarbeid med Forskningsgruppe for kreft og palliasjon ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU, og vi legger stor vekt på å initiere og delta i kliniske studier nasjonalt og internasjonalt. 

LEGE I SPESIALISERING 
Det er ledig et 3 mnd. vikariat i 100 % stilling for LIS fra 01.12.2023 - 29.02.2024 med mulighet for forlengelse. 

Leger i allmennpraksis, samt søkere som venter på LIS1-stilling vil også være aktuelle kandidater. 

Stillingen søkes via Webcruiter. Søknadsskjema for legestillinger skal benyttes.  Søknader vil bli behandlet fortløpende opp mot søknadsfristen. All relevant informasjon må vedlegges søknaden.  Vi vil legge stor vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. All tjeneste som er relevant for lønnsinnplassering må vedlegges. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli hensyntatt i vurderingen. Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på sengepost og poliklinikk med utredning, behandling og kontroller av alle typer onkologiske pasienter
 • Kreftklinikken har 14-delt primærvakt. Den som tilsettes forventes å inngå i ledig vakthjemmel 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring er ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kunnskapssøkende og  strukturert
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag hvor du møter alle typer pasienter
 • Veiledere med høy faglig kompetanse
 • Permisjon  til deltakelse på kurs og konferanser
 • Et godt faglig miljø med trivelige og meget engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for gjennomføring av Phd i kombinasjon med klinisk arbeid
 • Gode velferdsordninger, bl.a. tilgang til personalhytter og bedriftsidrettslag
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Turid Lund
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 72825620
Navn: Heidi Knobel
Tittel: Avdelingssjef leger
Telefon: 72825753
E-post: Heidi.Knobel@stolav.no
Navn: Linda Robertsen
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: +4790145930
E-post: linda.robertsen@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftklinikken, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gt 1
7030 Trondheim