Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du på jakt etter et eventyr i nord?

Vi søker nå Alta kommunes nye fastlege (listetak 600)


Kommunen har fem legesentre med til sammen 28 fastleger og fem LIS1 leger. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km.

Kommunen tilbyr:
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
 • Forsterket basistilskudd 
 • Kompensasjon til ALIS for lavere listestørrelse
 • Hjemmekontorløsning
 • 3 måneder permisjon hvert 3. år
 • Kommunen disponerer bolig og er behjelpelig med vikar til ferieavvikling
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin

Andre fordeler:
 • Gratis barnehage
 • Mulighet for å få slettet 20 % (inntil 30 000 kr per år) av studielånet ditt hos Lånekassen
 • Lavere skatt på alminnelig inntekt (18,5 %)
 • Ekstra fradrag på skatten (Finnmarksfradrag)
 • Bortfall av forbruksavgift på strøm
 • Bortfall av mva på strøm

Alta er et naturlig knutepunkt og stoppested i den arktiske regionen. Det stabile klimaet muliggjør en unik samling av spennende aktiviteter året rundt. Byen er urban, varm og imøtekommende. Det er også folkene som bor i byen.


OM STILLINGENE
 • Fastlegehjemlene driftes som selvstendig næringsdrivende( som ALIS kan du velge fastlønn første 2 år)
 • Veiledning og tett oppfølging under spesialiseringsløpet
 • Legesenteret har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr
 • Det kan knyttes offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke.
 • Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte.
 • Alle legesentrene drives privat og leier utstyr og personell fra Alta kommune iht. avtale. 

Krav til stillingene:
 • Fullført LIS1/turnus
 • Norsk språk
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges


Legetjenesten fikk vedtatt en ny handlingsplan i kommunestyret september 2022. Flere tiltak for rekruttering og stabilisering er iverksatt. Det planlegges også ytterligere tiltak som å redusere listelengder, samtidig som man ivaretar de økonomiske rammene for næringsdrivende fastleger.

Velkommen som søker!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Legejobber
Kontaktperson
Navn: Nimo Abokor
Tittel: Rekrutteringsrådgiver
Telefon: 94817541
E-post: nimo.abokor@tidsskriftet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Markveien 51
9510 ALTA
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Legejobber har lansert rekrutteringstjenester og tilbyr rekruttering- og veiledning for leger

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image